Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Κλιματιστικών των Γραφείων της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

8 Αυγούστου 2018