Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Κλιματιστικού για τις ανάγκες εξοπλισμού των Γραφείων Διοίκησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

7 Ιουνίου 2018