Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ειδών Οικιακής Χρήσης για τις ανάγκες εξοπλισμού των εκμισθωμένων διαμερισμάτων της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

7 Ιουνίου 2018