Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ανεμιστήρων για τις ανάγκες εξοπλισμού των εκμισθωμένων διαμερισμάτων της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

16 Μαΐου 2018