Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Λαφυστίου

7 Μαρτίου 2019