Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) στη θέση “ΜΑΚΡΙΝΑΡΙ” της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου

1 Φεβρουαρίου 2019