Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) στη θέση «ΤΣΑΚΑΛΙ» της Τοπικής Κοινότητας Λαφυστίου

1 Φεβρουαρίου 2019