Διακήρυξη συνοπτικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου «Πιλοτική δράση΄΄ΕΜΑΥΤΙΩΝ΄΄ Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Λεβαδέων»

8 Νοεμβρίου 2018