Διακήρυξη δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων

6 Ιουλίου 2018