Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση μιας θέσης κενωθέντος περιπτέρου (επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171 και Ποντίων)

19 Απριλίου 2019