Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση αστικού ακινήτου επί της οδού Κατσιώτου στη Λιβαδειά

6 Ιουλίου 2018