Διακήρυξη για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανήματος έργου εκσκαφέα – φορτωτή) {ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ} ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

1 Απριλίου 2019