Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (λιβάδι) της Τ.Κ. Μαυρονερίου, θέση Αργυράκου – Σκαντζή

4 Μαΐου 2015