Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση “ΒΟΡΟΣ ή ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ” της Τ.Κ. Προφήτη Ηλία

26 Νοεμβρίου 2018