Διακήρυξη για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (καλλιεργήσιμης γης ) που βρίσκεται στη θέση «ΒΟΡΟΣ ή ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ» της Τ.Κ. Προφήτη Ηλία

26 Νοεμβρίου 2018