Διακήρυξη για εργασίες επισκευής και συντήρησης (συμπεριλαμβανομένων και ανταλλακτικών) & προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Λεβαδέων

24 Μαΐου 2019