Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ΄΄

12 Οκτωβρίου 2018