Ανταποκριτή Ο.Γ.Α

Ανταποκριτή Ο.Γ.Α

Διεύθυνση : Σοφοκλέους 15 , 32200 Λιβαδειά

Αρμόδιος υπάλληλος : Μπάκας Βασίλειος

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 22613 50878

ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :

Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών Ασφάλιση στον ΟΓΑ υπηκόων τρίτης χώρας Θέματα ασφαλιστικών μεταβολών και καταβολής εισφορών

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ :

Προϋποθέσεις – Διαδικασίες – Δικαιολογητικά Συνταξιοδότησης Διαδοχική ασφάλιση

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ :

Κανονισμοί ΕΕ: προϋποθέσεις – διαδικασίες – δικαιολογητικά χορήγησης συντάξεων και παροχών ασθενείας Διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας: προϋποθέσεις – διαδικασίες – δικαιολογητικά χορήγησης συντάξεων

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ :
Υπαγωγή στην ασφάλιση ασθενείας Μητρώο δικαιούχων περίθαλψης.