Χαρακτηρισμός του χωριού Καλάμι Βοιωτίας ως μαρτυρικό χωριό

6 Οκτωβρίου 2017