Τροφώνια 2019: Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο «Φωτογραφία και Ποίηση μέσα από τα μάτια της Χ.Π.»

9 Σεπτεμβρίου 2019