Τροφώνια 2019: Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Αναδεικνύοντας το Ασήμαντο»

11 Σεπτεμβρίου 2019