Πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δίμηνης διάρκειας

13 Μαρτίου 2019