Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 ώρα 20.30

13 Δεκεμβρίου 2018