Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής”

16 Μαρτίου 2018