Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Κοινωνικών Δομών του Δήμου»

1 Νοεμβρίου 2019