Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Κοινωνικών Δομών του Δήμου”

1 Νοεμβρίου 2019