Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την»Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου»

1 Νοεμβρίου 2019