Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την”Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου”

1 Νοεμβρίου 2019