Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντηρήσεως Φ.Ο.Π. κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων καθώς και την κάλυψη των αναγκών σε υλικά για τον εορταστικό φωτιζόμενο διάκοσμο και αντικεραυνική προστασία

16 Απριλίου 2019