Ενημέρωση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ, για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος

3 Οκτωβρίου 2018