Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του Επισιτιστικού Προγράμματος ΤΕΒΑ από το Δήμο Λεβαδέων

25 Ιουνίου 2018