Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού Δημοτικών κτηρίων και Αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων

6 Ιουλίου 2020