Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτες Ωρίμανσης Έργου Μονάδας Κομποστοποίησης»

8 Μαΐου 2018