Δημοσίευση περίληψης αιτήσεως μεταβολής σκοπού διαθήκης Θεοδώρας χήρας Χαραλάμπους Ασήμου

31 Ιουλίου 2020