Απόφαση 1/2018 της Επιτροπής Τουρισμού “Κατάθεση προτάσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου”

16 Μαΐου 2018