Αναβολή εκδήλωσης “Μια ευχή για την εξάλειψη της φτώχειας”

6 Ιανουαρίου 2020