Αναβολή εκδήλωσης «Μια ευχή για την εξάλειψη της φτώχειας»

6 Ιανουαρίου 2020