Επανάληψη ανάρτησης ανακοίνωσης απογραφής στρατευσίμων κλάσης 2023 στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων

9 Ιανουαρίου 2020