Αίτηση συμμετοχής για δωρεάν εκπαίδευση νέων αγροτών στον «Πειραματικό Αγρό» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κωπαΐδα ,από το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

15 Μαρτίου 2019