22η Έκθεση Γελοιογραφίας Λαφυστίου με τίτλο «Μουσική & Μουσικοί”

21 Μαΐου 2018