22η Έκθεση Γελοιογραφίας Λαφυστίου με τίτλο «Μουσική & Μουσικοί»

21 Μάϊου 2018