# Τίτλος Έργου Προϋπολογισμός Κατάσταση  
1 Κατασκευή Κόμβου επί της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου 245.000€ Ολοκληρώθηκε Χάρτης
2 Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς 169.557€ Σε εξέλιξη Χάρτης
3 Βελτίωση και Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα 961.414€ Σε εξέλιξη Χάρτης
4 Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016) 739.000€ Σε εξέλιξη Χάρτης
5 Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων 240.760€ Σε εξέλιξη Χάρτης
6 Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν απο θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων 70.000€ Σε εξέλιξη Χάρτης
7 Τεχνικές Μελέτες Επέκτασης Κοιμητηρίου Δ.Κ. Λιβαδειάς 72.113€ Σε εξέλιξη Χάρτης
8 Τεχνικές Μελέτες ίδρυσης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου 72.113€ Σε εξέλιξη Χάρτης
9 Ανακαίνιση κτιρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αμαξοστασίου 598.000€ Σε εξέλιξη Χάρτης
10 Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων 436.058€ Σε εξέλιξη Χάρτης
11 Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση οδού Αχιλλέως για την Δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών 519.999€ Σε εξέλιξη Χάρτης
12 Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας 74.000€ Σε εξέλιξη Χάρτης
13 Εσωτερική Οδοποιϊα Δήμου Λεβαδέων 500.000€ Σε εξέλιξη Χάρτης