Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους πεσόντες ολοκαυτωμάτων στις περιοχές της Λιβαδειάς, Κυριάκι, Καλάμι και Δαύλεια.