Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018

Απόφαση Τίτλος
12-2018Λήψη απόφασης για τη μεταφορά κάδων από την οδό Αναλήψεως & Δαβάκη, κατόπιν αιτήματος της Κωτσαδάμ Μαρίνας.
11-2018Εξέταση αιτήματος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς που αφορά την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης.
10-2018Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου τμήματος της οδού Δημάρχου Χρ. Παλαιολόγου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Το μεγαλύτερο Σουβλάκι στον Κόσμο» από το Επιμελητήριο Βοιωτίας.
9-2018Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι».
8-2018Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον Κανονισμό Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεων και λοιπών αγορών (υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/17) Δήμου Λεβαδέων.
7-2018Εξέταση αιτήματος της Αμανατίδου Ειρήνης για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Δαύλειας.
6-2018Εξέταση αιτήματος της Βαρουξή Λουκίας για την παραχώρηση χώρου βραχείας στάθμευσης έμπροσθεν του φαρμακείου της επί της οδού Αθηνών 3.
5-2018Λήψη απόφασης για την κατασκευή ξύλινου δαπέδου επί του πεζόδρομου Έρκυνας 5, έμπροσθεν του Υ.Ε. καταστήματος του Δημήτριου Ντέμου
4-2018Λήψη απόφασης για την κατασκευή ξύλινου δαπέδου επί της οδού Δημάρχου Γ. Περγαντά έναντι του Υ.Ε. καταστήματος του Ιωσήφ Χατζηροδιά.
3-2018Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διατήρηση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Δημ. Παπασπύρου στη συμβολή με την οδό Δημ. Χρ. Παλαιολόγου.
2-2018Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση χώρου στην Τ.Κ. Αγίας Άννας για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Αγίας Άννας»
1-2018Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων μετά παρατάσεως