Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015-2016

ΑπόφασηΤίτλος
485-2017Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ κατόπιν παραίτησης
484-2017Έγκριση μετακίνησης Δημοτικών, Τοπικών Συμβούλων στα Ιωάννινα για την συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ από 30/11/ έως 2/12/2017 και διάθεση πίστωσης ποσού 1.860,00 € για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιας αποζημίωσης.
483-2017Παραχώρηση εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Εσπερινού Γυμνασίου & Λ.Τ Λιβαδειάς στο Ι.Ε.Κ. Λιβαδειάς
482-2017Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
481-2017Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου.
480-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » για το χρονικό διάστημα από 1 έως 20/11/2017
479-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας των εκδηλώσεων εορτασμού 28ης Οκτωβρίου 2017 στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου
478-2017Έγκριση καταχώρησης στοιχείων του Δήμου στον ηλεκτρονικό τύπο για ενημέρωση και προβολή των δραστηριοτήτων του .
477-2017Έγκριση τεσσάρων Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας μίσθωσης Μ.Ε για τις ανάγκες “ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ”
476-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “συνδρομή Β΄εξαμήνου στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ”
475-2017Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “Τεχνικός Ελεγχος οχημάτων ΚΤΕΟ”
474-2017Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης σε τμήμα της οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου. (41/2017 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
473-2017Εγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
472-2017Κατανομή συνολικού ποσού 87.418,68 (Δ΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου
471-2017Μερική Ανατροπή της 735/2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
470-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00ΕΥΡΩ για Εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
469-2017Έγκριση πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
468-2017Πραγματοποίηση συνδιοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης στις 21/1/2018 με την ονομασία “3ος αγώνας δρόμου Mountain trail 2018 Λιβαδειάς “.
467-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2017 (488/2017 Απόφαση Ο.Ε)
466-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 10/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2018.
465-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2017απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2017
464-2017Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2018 (483/2017 Απόφαση Ο.Ε) .
463-2017Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων, για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής (478/2017 Απόφαση Ο.Ε) .
462-2017Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(471/2017 Απόφαση Ο.Ε)
461-2017Καθορισμός τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(470/2017 Απόφαση Ο.Ε)
460-2017Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση των Δημοτικών Κοιμητηρίων για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής.(469/2017 Απόφαση Ο.Ε)
459-2017Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) για το οικονομικό έτος 2018 και εφεξής. (468/2017 Απόφαση Ο.Ε)
458-2017Κανονισμός για τον καθορισμό Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2018 (40/2017 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
457-2017Διάθεση ενός οχήματος και ενός μηχανήματος έργου στο Δήμο Μάνδρας -Ειδυλλίας για την αντιμετώπιση των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία ( πλημμύρες)
456-2017Εγκριση μετακίνησης και συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς στην εκδήλωση εορτασμού της “Χορωδίας Κηφισιάς 1937”.
455-2017Παραχώρηση χρήσης σχολικής αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς στο “Παράρτημα Λυκείου Ελληνίδων Λιβαδειάς” για την εκμάθηση χορευτικών τμημάτων ,μουσικών οργάνων και των αναγκών της χορωδίας τους.
454-2017Eγκριση γενόμενης δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τη μάχη του Στεβενίκου.
453-2017Eγκριση γενόμενης δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης για το “Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι” στην Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου
452-2017Eγκριση γενομένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς.
451-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας στην πραγματοποίηση εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τη Μάχη του Στεβενίκου στην Τ.Κ Αγίας Αννας
450-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας στην εκδήλωση μνήμης του ολοκαυτώματος της Δ.Κ Κυριακίου
449-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας ψυχαγωγίας από την συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς.
448-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ » για το χρονικό διάτημα 24-31/10/2017.
447-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία τοποθέτησης “Σύστημα αντιεμπλοκής ABS στο υπ αριθμ. ΚΗΟ 9954 όχημα του Δήμου”
446-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής της Υπηρεσίας « Έκθεση Εκτίμησης του Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής Λειτουργίας του Δήμου Λεβαδέων »
445-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας « Δικαστικές Επιδόσεις για πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας του Δήμου Λεβαδέων »
444-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής της Υπηρεσίας « Τακτικός Έλεγχος Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2016 του Δήμου Λεβαδέων
443-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας «ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »
442-2017Ανάκληση της υπ αριθμ 384/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση τριών (3) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ επισκευής – συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου
441-2017Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ”
440-2017Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2018
439-2017Σύσταση επιτροπής για παροχή γνώμης , περί »καταλληλότητας των υπ΄αριθμ ΜΕ 55660 & ΒΙΑ 7463 απορριμματοφόρου του Δήμου »
438-2017Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στην εταιρεία “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε λόγω λύσης μισθωτικής σύμβασης στη θέση “1654-ΑΦΑΛΟΣ” της Δ.Κ Κυριακίου ”.
437-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά την επιστροφή προνοιακού επιδόματος , ως αχρεωστήτως καταβληθέν και χρέωση των νομίμων κληρονόμων.
436-2017Έκτακτη επιχορήγηση στα οικοτροφεία Λιβαδειάς συνολικού ποσού 1848,00 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
435-2017Εκτακτη επιχορήγηση σε σχολικές επιτροπές του Δήμου συνολικού ποσού 1848,00 και διάθεση σχετικής πίστωσης.
434-2017Αποδοχή ποσού 172.050,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους 3η – 4η – 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2017.
433-2017Απευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΣΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τοπική Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ.
432-2017Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Κουνούκλα Ιωάννας επί της οδού Ανδρούτσου στη Λιβαδειά
431-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2017απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων
430-2017Απαλλαγή, μείωση των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2018 σε ομάδες ,που ορίζονται στο άρθρο 13 του Ν.4368/2016 που αντικατέστησε το άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/2006 .
429-2017Εγκριση Εκθεσης Γ΄τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού (453/2017 Απόφαση Ο.Ε)
428-2017Υπογραφή Διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
427-2017Αξιοποίηση του ακίνητου κληροδοτήματος “Άσυλο ανιάτων οικογενειών Γεωργίου και Ιωάννου Λάππα” (παλιο κρατικό νοσοκομείο).
426-2017“Εκδοση ψηφίσματος για προστασία των ποιμνίων των κτηνοτρόφων του Δήμου μας από επιθέσεις λύκων ή αγριόσκυλων”
425-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
373-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία « Eργασίες για την εξαγωγή παλαιού ρουλεμάν καθαρίσματος άξονα κίνησης και τοποθέτηση νέου μετά των εργασιών συρναμολόγησης και ρύθμισης αυτού » που ενσωματώνεται στην προμήθεια του Δήμου Λεβαδέων που φέρει τον τίτλο : Προμήθεια Υδροφρακτών , ρουλεμάν και λοιπά εξαρτήματα ρύθμισης νερού καναλιών στην περιοχή της Κρύας .
372-2017Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την εργασία “Ανύψωσης και Επανατοποθέτησης Ρόδας Νερόμυλου”.
371-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (Απόφαση 399/ 2017 Ο.Ε )
370-2017Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
369/2017Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης έτους 2017
368/2017Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2017
367/2017Έγκριση Κανονισμού Χρήσης και Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Έτους 2017
366/2017Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου
365/2017Έγκριση Επέκτασης ( Παραλλαγής) Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη T. K. Δαύλειας
364/2017Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην Τ. Κ. Λαφυστίου.
363/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία “ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
362/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών “Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης & Οφιοαπώθησης των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών & του κατασκηνωτικού κέντρου “Παλιομηλιά” του Δήμου Λεβαδέων.
361/2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΠΟΡΟΣ» της Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία Δήμου Λεβαδέων”
360/2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΕΣ» της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου Δήμου Λεβαδέων
359/2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.922,00€ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι
358/2017Πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι
357/2017Κατανομή συνολικού ποσού 87.418,68ΕΥΡΩ (Γ΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας ,Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
356/2017Αποδοχή ποσού { 66.900,00€ } των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και κατανομή αυτού.
355/2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.(390/2017 Απόφαση Ο.Ε)
354/2017Έγκριση :α) μετακίνησης της Δημάρχου και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 160,00€ για κάλυψη δαπανών μετακίνησης για την συμμετοχή της στην ημερίδα ΄΄Ποτάμια συστήματα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον΄΄ στα Γρεβενά στις 30/9/2017
353/2017Ορισμός δημοτικών Συμβούλων ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων
352/2017Απαλλαγή τροφείων για το σχολικό έτος 2016-17 του παιδιού Δ.Π. από τον παιδικό σταθμό Κορώνειας Δήμου Λεβαδέων
351/2017Έγκριση σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
350/2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ. Κ. Κορώνειας
349/2017Υποβολή αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της με αριθμ . Πρωτ. 3558/16-8-2017 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της πράξης με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΙΠΕΪΚΑ – ΠΑΛΛΑΙΙΚΑ»
348/2017Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη Θέση «ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ» στη Λιβαδειά
347/2017Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.200€ “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2017
346/2017Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Εκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2017 στη Ναύπακτο (13-16/10/2017 .
345/2017Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν δαπάνες της εκδήλωσης με τίτλο : “ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017”
344/2017Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ”
343/2017Έγκριση Ε΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
342/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής ηχητικών εργασιών της εκδήλωσης “ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017”
341/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας περί “ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ για το έτος 2017”
340/2017Εγκριση (4) Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας μίσθωσης ΜΕ για τις ανάγκες της “ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
339/2017Έγκριση (2) Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία εγκατάστασης “Συστημάτων αντιεμπλοκής ABS στα υπ αριθμ. ΚΗΥ6158 & ΚΗΥ6211 οχήματα του Δήμου”
338/2017Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
337/2017Τροποποίηση της αρ. 497/2016 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση χρήσης έτους 2017
336/2017Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 (7/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής)
335/2017Διαπίστωση αδυναμίας με ίδια μέσα του Δήμου της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας των αθλητικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και έγκριση ανάθεσης αυτών
334-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού (379/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
333-2017Εξέταση αιτήματος για παράταση της αρδευτικής περιόδου στην Τ.Κ Ανθοχωρίου
331-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 600,00€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης Εβδομάδα κίνησης Be active 2017’
330-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης ΄΄Αγώνες αυτοκινήτου Ανάβαση Αγίας Άννας 2017΄
329-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.400,00€ για την πραγματοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης “5ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Λιβαδειάς”
328-2017Προγραμματισμός Αθλητικής εκδήλωσης, ‘ ‘’Αγώνες αυτοκινήτου, ‘’ ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ” 2017
327-2017Προγραμματισμός Αθλητικής εκδήλωσης, Εβδομάδα Κίνησης “ BE ACTIVE 2017 από τις 24 έως τις 30 Σεπταμβρίου 2017
326-2017Προγραμματισμός Αθλητικής εκδήλωσης ‘’ 5ος Τροφώνιος Ημιμαραθώνιος Λιβαδειάς ”, στις 24 / 09 / 2017
325-2017Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ για ηχητική-φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Λεβαδέων
324-2017Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού .
323-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2017απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων & Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου
322-2017Εγκριση του υπ΄αριθμ. 167/2017 Επικαιροποιημένου Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
321-2017Έγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης σε βάρος Κ.Α. της παγίας προκαταβολής τρέχοντος προϋπολογισμού 2017”
320-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Θ. Κάλλης)
319-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης .
318-2017Προγραμματισμός Αθλητικής εκδήλωσης, δεύτερης ετήσιας “ Ελικώνιας Ορειβατικής Συνάντησης ” και διάθεση πίστωσης .
317-2017«Έγκριση της αριθμ.69/2017 Απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί της 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 .»
316-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 71/2017 απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί έγκρισης Ισολογισμού-Απολογισμού-Εκθεσης Πεπραγμένων οικ. Έτους 2016
315-2017Έγκριση γενομένων δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης “ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ” στην Τ.Κ. Δαύλειας
314-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.( 339/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
313-2017Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 22282/8-8-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΔΨ465ΧΘ7-7ΤΡ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) για το έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙς 17 &18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017”
312-2017Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
311-2017Επικαιροποίηση του υπ΄ αριθμό 163/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο «Τεχνικές μελέτες επέκτασης κοιμητηρίου Δ. Κ. Λιβαδειάς»
310-2017Επικαιροποίηση του υπ΄αριθμ. 164/2017 Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”
309-2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
308-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας από μίσθωση γερανοφόρου οχήματος για μεταφορά του υπ΄αριθμ. ΚΗΗ 4465 απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου (ανάδοχος “Δ & Ν. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΟΕ”).
307-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ “ΤΕΧΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Α. ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ)
306-2017Έγκριση γενομένων δαπανών από την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ του Δήμου Λεβαδέων
305-2017Έγκριση γενομένων δαπανών από την πραγματοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. ΠΑΡΟΡΙΟΥ του Δήμου Λεβαδέων
304-2017Έγκριση Γ΄ Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
303-2017Έγκριση Β Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
302-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας για την εργασία “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” (ανάδοχος Ι. Γκώνιας)
301-2017Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π & Δανείων για την έγκριση σύναψης δανείου ποσού 676.855,14 € με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”
300-2017Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –Αντίκυρας και του Δήμου Λεβαδέων , με σκοπό την υποστήριξη του Δήμου Διστόμου –Αράχωβας-Αντίκυρας , ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διστόμου –Αράχωβας-Αντίκυρας».
299-2017Εξέταση αιτήματος του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς περί παραχώρησης των χώρων της δημοτικής κατασκήνωσης στη θέση Παλιομηλιά Ελικώνα κατά το χρονικό διάστημα 15 έως & 17/09/2017.
298-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για τη συνδιοργάνωση της όπερας ΙΙ Trovatore.
297-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ Αλαλκομενών και διάθεση πίστωσης
296-2017Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ Παρορίου του Δήμου Λεβαδέων και διάθεση πίστωσης
295-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση του 36ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού Ελικώνα .
294-2017Προγραμματισμός και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση του Δήμου με την Ομοσπονδία ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ Ελλάδος του διεθνούς τουρνουά ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ HELLAS OPEN INTERNATIONAL 2017 , στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς
293-2017Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/14-07-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. περί κατάρτισης – έγκρισης Ισολογισμού – Απολογισμού οικον. Ετών 2011-2012-2013
292-2017Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συμφωνητικού με φιλοζωικό σωματείο για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λεβαδέων.
291-2017Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου της ΔΕΥΑΛ με τίτλο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΗΝΙΟΧΟΥ
290-2017Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ & ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ”
289-2017Εγκριση Α ΄Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”.
288-2017«Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για εργασίες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων & μηχανημάτων».
287-2017Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών -συνδρομή Α΄εξαμήνου “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
286-2017Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ,του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 , για το έτος 2017
285-2017Λήψη απόφασης περί  σύναψης  Διαδημοτικής Συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας και του Δήμου Λεβαδέων ,  με σκοπό την υποστήριξή του Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας ,  ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας»,  σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ
284-2017Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων » για την ένταξη του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς .
283-2017Έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:- Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
282-2017Ονομασία της ανωνύμου Πλατείας στην συνοικία “Ζαγαράς” της πόλης της Λιβαδειάς , σε Πλατεία Παναγιώτη Στάμου.
281-2017Αποδοχή ποσού των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους -1η και 2η μηνιαία κατανομή έτους 2017.
280-2017Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017 (5/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
279-2017Ανατροπή Αποφάσεων ανάληψης Υποχρέωσης
278-2017Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου 2017 (312/2017 Απόφαση Ο.Ε)
277-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (338/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
276-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την υπηρεσία «ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »
275-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων “Η γιορτή της πίτας” στην Τ.Κ Δαύλειας και διάθεση πίστωσης.
275-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων “Η γιορτή της πίτας” στην Τ.Κ Δαύλειας και διάθεση πίστωσης.
274-2017Εγκριση δαπάνης ποσού 1.000 ΕΥΡΩ για εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα.
274-2017Εγκριση δαπάνης ποσού 1.000 ΕΥΡΩ για εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα.
273-2017Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2017» και διάθεση πίστωσης
273-2017Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων «ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2017» και διάθεση πίστωσης
272-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Νταλιάνη Αθανασίου του Γεωργίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
272-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Νταλιάνη Αθανασίου του Γεωργίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
271-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Χαράλαμπου του Κων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
271-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Χαράλαμπου του Κων λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
270-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Αριστείδη του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
270-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Αριστείδη του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
269-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Αριστείδη του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
269-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (ΤΑΠ) του οφειλέτη Βέργου Αριστείδη του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
268-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (κλήσεις) του οφειλέτη Μηναδάκη Γεωργίου του Ευσταθίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
268-2017Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (κλήσεις) του οφειλέτη Μηναδάκη Γεωργίου του Ευσταθίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
267-2017Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
267-2017Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
266-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου (3) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
266-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα Υποέργου (3) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
265-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα, του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
265-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα, του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049, λόγω επικαιροποίησης στοιχείων.
264-2017Λήψη απόφασης για διάθερση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής Ε κπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 .
264-2017Λήψη απόφασης για διάθερση θέσεων μαθητευομένων Επαγγελματικής Ε κπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Λεβαδέων κατά το σχολικό έτος 2017-2018 .
263-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (313/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
263-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (313/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
262-2017«Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016)”»
262-2017«Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιϊας (2016)”»
261-2017«Έγκριση της αριθμ.65/2017 Απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 .»
261-2017«Έγκριση της αριθμ.65/2017 Απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 .»
260-2017«Παραχώρηση χρήσης δυο αιθουσών του 1ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδεάς στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
260-2017«Παραχώρηση χρήσης δυο αιθουσών του 1ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδεάς στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
259-2017«Ανάκληση της αριθμ. 87/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση “ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου Δήμου Λεβαδέων».
259-2017«Ανάκληση της αριθμ. 87/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στη θέση “ΓΟΡΙΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ” της Τοπικής Κοινότητας Παρορίου Δήμου Λεβαδέων».
258-2017«Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π) του οφειλέτη Κωτσαδάμ Λουκά του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.»
258-2017«Εξέταση αίτησης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τ.Α.Π) του οφειλέτη Κωτσαδάμ Λουκά του Κων/νου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.»
257-2017«Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση του 15ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου.».
257-2017«Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση του 15ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου.».
256-2017«Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες Συν-διοργάνωσης Εκδήλωσης-Γιορτής για το πρόγραμμα Κολύμβησης της Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων».
256-2017«Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες Συν-διοργάνωσης Εκδήλωσης-Γιορτής για το πρόγραμμα Κολύμβησης της Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων».
255-2017« Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δαύλειας.».
255-2017« Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δαύλειας.».
254-2017« Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς σε χορωδιακό φεστιβάλ».
254-2017« Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Λιβαδειάς σε χορωδιακό φεστιβάλ».
253-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για το διάστημα από 21/4/2017 έως 28/6/2017.
253-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας “ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για το διάστημα από 21/4/2017 έως 28/6/2017.
252-2017« Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”για το διάστημα από 7/4/2017 έως 7/6/2017 ».
252-2017« Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας “ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”για το διάστημα από 7/4/2017 έως 7/6/2017 ».
251-2017« Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία ‘ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”».
251-2017« Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσίας για την εργασία ‘ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”».
250-2017« Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την προμήθεια “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”.».
250-2017« Εγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την προμήθεια “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ”.».
249-2017« Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4, ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)”».
249-2017« Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 4Χ4, ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ (ΒΑΝ)”».
248-2017« Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Εργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”».
248-2017« Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Εργου : “ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”».
247-2017« Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ».
247-2017« Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ».
246-2017« Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στ. Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων για την διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων .και Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της . ».
246-2017« Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στ. Ελλάδος και Δήμου Λεβαδέων για την διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων .και Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στη κοινή επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της . ».
245-2017« Διαπίστωση λύσης συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ( Ι.Δ.Ο.Χ ) στο τομέα της Καθαριότητας ».
245-2017« Διαπίστωση λύσης συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ( Ι.Δ.Ο.Χ ) στο τομέα της Καθαριότητας ».
244-2017Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη καθαριότητα μέχρι τη κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων ( παρ.2 άρθρου 24 του Ν. 4479/17)
244-2017Λήψη απόφασης για την απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη καθαριότητα μέχρι τη κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων ( παρ.2 άρθρου 24 του Ν. 4479/17)
242-2017Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων για τη σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας (άρθρο 24 Ν 4479/17)
242-2017Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων για τη σύσταση νέων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Καθαριότητας (άρθρο 24 Ν 4479/17)
241-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (284/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
241-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (284/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
240-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
240-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
239-2017«Εκτύπωση Τουριστικού Οδηγού Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων στην ελληνική γλώσσα και αγγλική γλώσσα»
238-2017“Απόσυρση κουβουκλίου κενωθέντος περιπτέρου Τ.Κ Δαύλειας του Δήμου Λεβαδέων (Απόφαση 28/2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)”
237-2017“Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης”
236-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Καρβούνη Καραίσκου του Βασιλείου από κατάλογο (κλήσεις) λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
235-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Κοτσικόρου Χαράλαμπου του Δημητρίου από κατάλογο τελών ακίνητης περιουσίας ετών 2007 έως και 2015 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
234-2017«Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων».
233-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας
232-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το “ολοκαύτωμα στο Καλάμι¨στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
231-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση της 21ης Εκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι
230-2017Προγραμματισμός του 15ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
229-2017Προγραμματισμός του 36ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα και διάθεση πίστωσης
228-2017Προγραματισμός συνδιοργάνωσης της όπερας ΙΙ trovatore και διάθεση πίστωσης
227-2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
226-2017Ανανέωση της αριθμ.16123/29-6-2016 Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λεβαδέων και της εταιρείας “ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο.Ε”
225-2017Ανάκληση της υπ΄αριθμ 488/2016 Απόφασης Δ.Σ περί “Εγκρισης διενέργειας προμήθειας ελαστικών για το έτος 2017”, λόγω επανάληψης του διαγωνισμού με νέους όρους.
224-2017Έγκριση της υπ΄αριθμ. 220/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που προελέγχει τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» οικονομικού έτους 2016».
223-2017«Προγραμματισμός Φεστιβάλ Χορωδιών στο Κυριάκι και διάθεση πίστωσης»
222-2017Τροποποίηση της 149/2017 απόφασης του Δ.Σ περί έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Αναπτυξιακής Α.Ε Ο.Τ.Α “Ελικώνας Παρνασσός” και έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας.
221-2017Λήψη απόφασης για τη συζήτηση η μη των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
220-2017Ψήφισμα συμπαράστασης στο δίκαιο αγώνα της ΑΠΟ Λεβαδειακός που διεκδικεί την τήρηση της αθλητικής νομοθεσίας.
219-2017Εξέταση αιτήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς για για σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λιβαδειάς
218/2017Εξέταση αιτήματος για χορήγηση αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε μικροπωλητή στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών έτους 2017.
217/2017Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.(22/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
216/2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων μνήμης για το κάψιμο της Δαύλειας
215/2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς για το έτος 2017
214/2017Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες Συν-διοργάνωσης της Τελικής Φάσης του Εφηβικού Πανελληνίου Πρωταθλήματος handball
213/2017Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά στις εκδηλώσεις Πάσχα 2017
212/2017Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων
211/2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
210/2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης της μελέτης: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
209/2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
208/2017Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
207/2017Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ της 30/6/2017
206/2017Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (συμπ/νων και ανταλλακτικών ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ” για ένα έτος
205/2017Δεύτερη παράταση της υπ. αριθμ 8140/8-4-2016 σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (300.560,04ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
203/2017Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98ΕΥΡΩ (Β΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας ,Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
202/2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (208/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
200/2017Τροποποίηση της αριθμ.195/26-4-2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Λεβαδέων”
199/2017Έγκριση του 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ του ανωτέρω έργου .
198/2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
197/2017Αποδοχή της υπ΄αριθμ 104/17.5.17 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και φέρει τίτλο : “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ”
196-2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση δημοτικών οδών λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Λεβαδέων»
195-2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
194-2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  » 
193-2017Εγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού πολιούχου Αγίου Γεωργίου
192-2017Προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Δαύλειας και διάθεση πίστωσης
191-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ. Αγίας Τριάδας και διάθεση πίστωσης
190-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το “Ολοκαύτωμα στο ‘Καλάμι’ της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου” και διάθεση πίστωσης
189-2017Νέα σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με την εταιρία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
188-2017Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο
187-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (181/2017 Aπόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
186-2017Αποδοχή της  υπ΄ αριθμ101/22.05.2017 επικαιροποιημένης Τεχνικής Μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
185-2017Έγκριση της υπ΄ αριθμό 103/23.05.2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
184-2017Αποδοχή της υπ’ αριθμ 100/22.05.2017 επικαιροποιημένης Τεχνικής Μελέτης με  τίτλο: «AΠΟΚΑTΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
183-2017Αποδοχή της υπ’ αριθμ.106/23.05.2017 επικαιροποιημένης Τεχνικής Μελέτης με τίτλο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ »
182-2017Έγκριση της υπ΄ αριθμό  105/23-05-2017  επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
181-2017Έγκριση της υπ΄ αριθμό  99/22-05-2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο:  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Ν.Βοιωτίας
201/2017Εκδοση ψηφίσματος για την μετατροπή των συμβάσεων των υπαλλήλων που εργάζονται στον Τομέα Καθαριότητας του Δήμου Λιβαδειάς από ορισμένου χρόνου σε αορίστου
180-2017Προγραμματισμός για την συνδιοργάνωση Εκδήλωσης-Γιορτής για το πρόγραμμα Κολύμβησης της Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων» και διάθεση πίστωσης.
179-2017Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.)
178-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Χαιρόπουλου Θεόδωρου από καταλόγους τελών άρδευσης έτους 2016 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης .
177-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Τσούχλου Μαρίας από καταλόγους τελών άρδευσης λόγω λανθασμένης τιμής χρέωσης
176-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Τασούλα Πέτρου από καταλόγους τελών άρδευσης 2016 λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης
175-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Στάμου Αριστείδη από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2016 λόγω ακύρωσης της κλήσης.
174-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντελόπουλου Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης.
173-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντελόπουλου Δημητρίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης.
172-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντελόπουλου Αθανασίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης.
171-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Παντελοπούλου Αλεξάνδρας από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης ακινήτου.
170-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Μόσχου Γεωργίου από καταλόγους τελών λαϊκών αγορών λόγω μη συμμετοχής .
169-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Μαργαρίτη Ευθυμίας από κατάλογο επιστροφών αχρεωστήτως  καταβληθέντων χρηματικών ποσών λόγω εξόφλησης οφειλής.
168-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Μακρή Κων/νου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου .
167-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Μακρή Δημητρίου από κατάλογο τέλους ακίνητης  περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου.
166-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Καϊλη Λουκάαπό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2015 λόγω ακύρωσης της κλήσης.
165-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Δανιά Ιωάννη από κατάλογο τέλους ακίνητης   περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου .
164-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Δανιά Δημητρίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης ακινήτου .
163-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Γκώνιας ΑΕ από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2014-2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής .
162-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Βιέννα Δήμου από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2013 και 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής
161-2017Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Αναστασίου Φωτίου . από κατάλογο τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων ετών 2013 και 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής .
160-2017Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων Πάσχα 2017
159-2017Υλοποίηση προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2017
158-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ”
157-2017Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Εργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
156-2017Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “ Σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την πράξη <Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου , με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης , για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων”.
155-2017Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Τεχνικές μελέτες επέκτασης νέου κοιμητηρίου Δ.Κ Λιβαδειάς”.
154-2017Έγκριση Φακέλου του Έργου (ΦτΕ) με τίτλο “Τεχνικές μελέτες ίδρυσης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ Αγίου Γεωργίου”.
153-2017 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Εργου “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
152-2017Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017(3/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
151-2017Αποδοχή της υπ αριθμ. 2280/20.4.2017 (ΑΔΑ: 68ΖΑ7ΛΗ-Μ6Ζ) Απόφαση Ενταξης του Εργου “Αποπεράτωση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο στη θέση της υπό κατάργηση ΑΠΧ του 6ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς “ στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
150-2017Απευθείας ανάθεση της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ του Δήμου Λεβαδέων στην εταιρεία NEUROPUBLIC Α.Ε .
149-2017Εγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Αναπτυξιακής Α.Ε Ο.Τ.Α “Ελικώνας -Παρνασσός” και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας.
148-2017Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2017 (154/2017 Απόφαση Ο.Ε)
147-2017Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄τριμήνου 2016 (153/2017 Απόφαση Ο.Ε)
146-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (166/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
145-2017Αναμόρφωση προΰπολογισμού οικον. Έτους 2017 (152/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
144-2017Έγκριση σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
143-2017Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης του κ. Γκικόπουλου Σπυρίδωνα.
142-2017Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους 77 Βοιωτούς πολίτες που διώκονται εξαιτίας της συμμετοχής τους στην εκδήλωση διαμαρτυρίας της 17/6/2016, ενάντια στη απαξίωση της δημόσιας Υγείας στη Βοιωτία .
141-2017Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Ιωάννη Καρρά , ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Κυριακίου και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων .
140-2017«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης»
139-2017«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων »
138-2017«Πραγματοποίηση 21ης Εκθεσης Γελοιογραφίας στην Τ.Κ. Λαφυστίου και διάθεση πίστωσης »
137-2017«Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το κάψιμο της Δαύλειας και διάθεση πίστωσης»
136-2017«Έγκριση γενομένων δαπανών για την πραγματοποίηση χορωδιακού φεστιβάλ στη Λιβαδειά»
135-2017«Περί της εκ νέου εκμίσθωσης αγροκτήματος , στη θέση “ΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΟΥΜΑΡΙ” (αριθμ. τεμ. 679Β αναδασμού Αγίου Δημητρίου Ν. Βοιωτίας ) , εκτάσεως 5.058 τ.μ. , κυριότητας Κληροδοτήματος , «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» Δήμου Λεβαδέων. »
134-2017«Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ -ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”. »
133-2017«Λήψη Απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ »
132-2017«Εκλογή (Επιλογή) των υδρονομέων Αρδευσης ( 2017) »
131-2017«Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 € (Α΄δόση 2017) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων) »
130-2017«Προγραμματισμός εκδήλωσης για την διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων Χειροσφαίρισης στην πόλη της Λιβαδειάς και διάθεση πίστωσης»
129-2017«Προγραμματισμός εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου για εορτασμό του πολιούχου αγίου και διάθεση πίστωσης»
128-2017Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά την εκδήλωση “εορτασμός της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό”
127-2017Απομάκρυνση κουβουκλίου περιπτέρου από την κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, λόγω επικινδυνότητας. (Απόφαση 18/2017 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
126-2017Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 22 /7-02-2017 Τεχνικής Μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και φέρει τον τίτλο : « Επισκευή σχολικών συγκροτημάτων »
125-2017Διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στη Δ.Κ. Λιβαδειάς επί της οδού Καραγιαννοπούλου 171.
124-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΥΑΣ”.
123-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ”
122-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:” ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”.
121-2017Έγκριση της αριθ. 20/23-3-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων , περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
120-2017Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου παιδικών -βρεφονηπιακών σταθμών , Δημοτικής Κατασκήνωσης , Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και Γάλακτος εργαζομένων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2017”.
119-2017Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Λεβαδέων
118-2017Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Δομή Παροχής Συσσιτίου» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
117-2017Έγκριση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200.
116-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο , Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002200
115-2017Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα, του έργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002049.
114-2017Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση σε 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες της εβδομάδας και Κυριακές και αργίες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λεβαδέων.
113-2017Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017(2/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
112-2017“Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης λόγω μη πραγματοποίησης εκδήλωσης”
111-2017Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στο Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Κληροδότημα Αθανασίου Βασ. Βλαχάκη”
110-2017Αποδοχή ποσού 100.000 ΕΥΡΩ που αφορά Χρηματοδότηση του Δήμου Λεβαδέων από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ055)
109-2017Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας με το Τ.Π. και Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 &2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014 , όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει.
108-2017  «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976/2017 ”παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017”.»
107Α-2017Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας του Δήμου, του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου του ΟΤΕ : NGA καμπίνες Α/Κ Λιβαδειάς (50 καμπίνες).
107-2017Oρισμός δημοτικού συμβούλου (τακτικό μέλος) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου(ΣΠΟΑΚ) «Ο ΑΡΙΩΝ» μετά την παραίτηση του τακτικού μέλους κ. Καρκάνα Αλέξανδρου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λεβαδέων.
106-2017Αλλαγή χρήσης του αναψυκτηρίου στο Πάρκο του Λέοντος στην Τ. Κ. Χαιρώνειας
105-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης του σωματείου “Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά Ελλάδας” οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) , λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη»
104-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Στεφανίδου Ειρήνη του Σταύροαπό κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης»
103-2017 «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντίσκα Ιωάννη του Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης»
102-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντίσκα Ιωάννη του Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης»
101-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Παντίσκα Ασημίνα του Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης»
100-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας “ΟΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΕ”από κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2014 , λόγω μίσθωσης οχήματος »
99-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Οικονόμου Παγώνας του Παναγιώτη από καταλόγους τελών άρδευσης, λόγω μη χρήσης του αρδευτικού δικτύου »
98-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Ξενάκη Δήμητρας του Ανδρέαπό κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) , λόγω ηλεκτροδότησης »
97-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Μπουρμπούλια Κωνσταντίνα από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς τη φορολογητέα ύλη- »
96-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Ματθαίου Συμεών του Αναστασίου από κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφή »
95-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας “Άγγελος και Ιωάννης Λούλος και ΣΙΑ Ο.Ε. – Οικοδομικές Επιχειρήσεις” από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) , λόγω λανθασμένης εγγραφής »
94-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Κιούση Πανάγιου του Ιωάννη από κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω διακοπής εργασιών»
93-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Ηλιόπουλου Λάζαρου του Περικλή από κατάλογο τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2015 λόγω λανθασμένης εγγραφής »
92-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), λόγω μεταβίβασης »
91-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της Δογάνου Δήμητρα του Παναγιώτη από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) ετών 2011-2015 , λόγω ηλεκτροδότησης »
90-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Δόγανου Ανδρέα του Δημητρίου από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) ετών 2011-2015 , λόγω ηλεκτροδότησης »
89-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής του Γουργιώτη Παναγιώτη του Λουκά από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) 2015 ,λόγω ηλεκτροδότησης »
88-2017«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής της LEASERPLAN HELLAS Α.Ε.”από   κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ έτους 2014 λόγω μίσθωσης οχήματος»
86-2017Ορισμός Προέδρου και μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Λεβαδέων.
85-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πάσχα 2017 και διάθεση πίστωσης.
84-2017Λήψη απόφασης για το όργανο διανομή και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των υδρονομέων , τον τομέα τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ/τος28.3/15-4-1957 ΦΕΚ 60Α, για το έτος 2017.
83-2017Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου έως 2 μήνες για την λειτουργία της Δημοτικής Κατασκήνωσης
82-2017Τροποποίηση της υπ αριθμ 353/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ,περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2017 και εφεξής.
79-2017Προγραμματισμός επετειακού εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό και διάθεση πίστωσης.
78-2017Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση χορωδιακού φεστιβάλ στη Λιβαδειά και διάθεση πίστωσης
77-2017Προγραμματισμός εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
76-2017Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2017
75-2017Οργάνωση και Λειτουργία της κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2017.
74-2017Έγκριση σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας και περιβάλλοντος χώρου για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
73-2017Έγκριση 1ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ ».
72-2017Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ”.
71-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΕΝΟΠΟΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”
70-2017Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
69-2017Τρόπος Δημοπράτησης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”
68-2017Έγκριση 5ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
67-2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ και Τακτοποιητικού (Τελικού) για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
66-2017Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου :“ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ”
65-2017Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ »
64-2017Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
63-2017΄Eγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2017.
62-2017Παράταση της υπ αριθμ 8140/8-4-2016 σύμβασης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (300.560,04€ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α).
61-2017Ορισμός τριών (3) δημοτικών συμβούλων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου από την ΠΕΔ Στ. Ελλάδος , προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των έργων.
60-2017Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των Κ.Α.Π.Η Δήμου Λεβαδέων
59-2017Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν. 4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθριο 48 του Ν. 4325/2015) για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
58-2017Προγραμματισμός προσλήψεων πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα προγράμματα “Άθληση για Όλους” 2017-2018.
57-2017Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων κατά του φασιστικού μορφώματος της Χ.Α
56-2017Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για δυόμιση έτη ( 6.3.2017 – 31.8.2019 )
55-2017Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (Τακτικά – Αναπληρωματικά μέλη), για δυόμιση έτη ( 6.3.2017 – 31.8.2019 )
54-2017Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) για δυόμιση έτη ( 6-3-2017 – 31-8-2019 )
53-2017Έκδοση ψηφίσματος του βουλευτή Βοιωτίας και πρώην υπουργού Ευάγγελου Μπασιάκου
52-2017Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων προς τον Δήμαρχο Πάτρας
Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων προστασίας των ποιμνίων από τους λύκους.
50-2017Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων για τους αγρότες.
33-2017«Λήψη απόφασης περί  σύναψης  Διαδημοτικής Συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων και του Δήμου Λεβαδέων ,  με σκοπό την υποστήριξή του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων,  ως προς την εποπτεία του φυσικού αντικειμένου της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων»,  σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ
47-2017Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίων Θεοδώρων στην Τ.Κ. Παρορίου και διάθεση πίστωσης
46-2017Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Μουσείου Πολιτισμού-Συλλογή Θ.Λαζαρή του Δήμου Λεβαδέων
45-2017Έγκριση της υπ αριθμ 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την έγκριση παραχώρησης αίθουσας του 1ου Δημοτικού σχολειου Λιβαδειάς στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.(ΚΕΔΗΛ).
44-2017Λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων προς τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε
43-2017‘Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλάβων που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων».
42-2017‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών .
41-2017Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
40-2017Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή Μαριδάκη Αθανάσιου του Αντωνίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων.
39-2017Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης , στη θέση “Τριχιά” Τοπικής Κοινότητας Ρωμέϊκου , κληροδοτήματος Αθανασίου Βασ. Βλαχάκη.
38-2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς.
37-2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ακινήτου, που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο Αγ.Λαζάρου Δήμου Λεβαδέων.
36-2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση, δημοτικής έκτασης στη θέση “4885- ΑΦΑΛΟΣ”, της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας
35-2017Λύση μισθωτικής σύμβασης του Δήμου Λεβαδέων, με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ” (πρώην “STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”, στη θέση “1654-ΑΦΑΛΟΣ”, της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου Δήμου Λεβαδέων.”
34-2017Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των δημοτικών εκτάσεων: α) στη “θέση 808-ΘΟΥΡΙΟ” και β) στη “θέση 82”, που βρίσκονται στον Προφήτη Ηλία, πλησίον Πέρα Χωρίου Λιβαδειάς
33-2017Λήψη απόφασης περί σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας και αποδοχή των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Δήμου Αλιάρτου- Θεσπιέων , με σκοπό την υποστήριξή του , ως προς την εποπτεία της πράξης με τίτλο ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων” , σύμφωνα με το άρθρο της 6 της ΚΥΑ Δ.23/14435-1135/30.3.2016, και την υποβοήθησή του προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες που ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 2 της ανωτέρω ΚΥΑ…
29-2017Αποδοχή ποσού 40.000,00€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”.
49-2017Διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 € για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με τίτλο Γαϊτανάκι Λιβαδειάς 2017
48-2017Προγραμματισμός εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης
32-2017Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2017 (Εγκριση της 1/2017 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων).
31-2017Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της πράξης “ “Κέντρο Κοινότητας με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ):500200 του Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
30-2017Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υλοποίηση της πράξης ““Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ):5002049 του Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020
28-2017Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Λεβαδέων (2017-2019)
27-2017Λήψη απόφασης Έγκρισης του “Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Λεβαδέων”.
26-2017Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων για τους αγρότες.
25-2017Συγκρότηση Eπιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 , για το έτος 2017.
24-2017Εγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”
23-2017Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο “Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2017” και διάθεση πίστωσης.
22-2017Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 53/09.01.2017 (ΑΔΑ: ΩΛ7Θ7ΛΗ-Χ5Δ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για ένταξη της πράξης : «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων» προϋπολογισμού 533.520,00€ στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»
21-2017Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (41/2017 Απόφαση της Ο.Ε)
20-2017Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς
17-2017Λήψη απόφασης-διατύπωση πρότασης σχετικά με τον καθορισμό των εδρών ΤΑΧΙ από την Περιφερειακή Αρχή , στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.4070/2012
14-2017“ Περί λύσης μισθωτικής σύμβασης, ακινήτου (αγροκτήματος), ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» ”.
19-2017Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων “Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2016”.
18-2017“ Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.”.
16-2017“ Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή Μαριδάκη Αθανάσιου του Αντωνίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων. ”.
15-2017“ Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του μισθωτή Βόγγλη Ιωάννη του Γεωργίου , υπέρ του Δήμου Λεβαδέων. ”.
13-2017“ Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης, Σχολικού Κλήρου που βρίσκεται στη θέση «Μπαϊρια», της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας, Δήμου Λεβαδέων. ”
12-2017“Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2017 ”.
11-2017“Συγκρότηση Eπιτροπών i)παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 , ii)Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Λεβαδέων (Απ. Υπ.Πρ.ΚΥΒ. οικ.3373/390/20-3-75 (ΦΕΚ -349 Β΄) , iii) εκτίμησηs της καταλληλότητας των προς αγορά , μίσθωση υπό του Δήμου πραγμάτων ή ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους και iv)για την διενέργεια δημοπρασιών που διενεργούνται σύμφωνα με το Π.Δ/μα 270/81 για το έτος 2017 ”.
10-2017“Έγκριση της υπ αριθμ.4/2017 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» ”.
9-2017“Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΓΕΩΤΡΗΣΗ , ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΟΥ, ΑΚΟΝΤΙΟΥ, ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ”.
8-2017“ Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.”.
7-2017“Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς -Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ-ΟΑΣΕ. Α.Α.Ε.”.
6-2017“Έγκριση “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ” Δήμου Λεβαδέων”.
5-2017“ Έγκριση “ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ” Δήμου Λεβαδέων”.
4-2017“ Έγκριση της υπ αριθμ.6/2017 Απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με θέμα “Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (ΙΔΑΧ).”.
3-2017Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού (Δημ.Δικαίου) κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο Λεβαδέων.
2-2017“ Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. και Δανείων για έγκριση σύναψης δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων βάσει του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014.”.
526-2016Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρεώσεων Έτους 2016.
1-2017Λήψη απόφασης για τη προσχώρηση του δικαιούχου Δήμου Λεβαδέων στους όρους και τις συμφωνίες της 30/12/2016 συνημμένης Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » « Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα »
525-2016“ Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης (398/2016 Απόφαση Ο.Ε)”.
524-2016“Αποδοχή όρων μίσθωσης του κτιρίου της “νεροτριβής” όπως αυτό αποτυπώνεται στις με αριθμ πρωτ. 8463/9-12-2016 και 8614/15-12-2016αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΤ.Α.Δ. ”.
523-2016“ Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ” του Δήμου Λεβαδέων.
522-2016“ Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ” .
521-2016“ Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – του έργου:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” του Δήμου Λεβαδέων.”.
520-2016“Έγκριση της υπ΄αριθμ. 65/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικ. έτους 2017”.
519-2016“Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης για το έτος 2016.”.
518-2016“ Αποδοχή ποσού <85.025,00€) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) , και κατανομή αυτού”.
517-2016“ Εγκριση των λογαριασμών εκκαθάρισης, της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ» (Κ.Α.Ε.Κ) και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη. ”.
516-2016“ Αλλαγή όρου – τροποποίηση της 496/2016 Απόφασης του Δ.Σ περί”Ανάγκης σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων με το Τ.Π και Δανείων του άρθρου 81 του Ν.4316/204”.
515-2016“ Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. (Ο.Π.Δ.)”.
514-2016“Λήψη απόφασης περί εγκρισης σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ” την αποδοχή των όρων και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στετρεάς Ελλάδος-ΠΕ Βοιωτίας.”
513-2016Υποβολή πρότασης από το Δήμο στην Πράξη «Υποδομές για τη βέλτιστη διαχείριση των ΑΣΑ Δήμου Λειβαδιάς» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων
512-2016Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος ,του Δήμου Λεβαδέων και της Γ.Γ. Αθλητισμού
511-2016Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Κυριακίου, οικισμός Παναγία Καλαμιώτισσα και στο δρόμο που οδηγεί στην παραλία Μπακράκος
510-2016Έγκριση της 51/2016 απόφασης της ΚΕ.ΔΗ.Λ περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
509-2016Έγκριση 3ουΤελικου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – του έργου:”ΓΕΩΤΡΗΣΗ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΘΟΥΡΙΟΥ,ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
508-2016Παραλαβή της 178/2016 μελέτης με τίτλο “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία “Μουσείου Πολιτισμού
507-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΜΑΡΜΑΡΙΑ” της Τοπ. Κοινότητας Ακοντίου Δήμου Λεβαδέων
506-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση “ΠΕΤΣΑΛΑ & ΜΕΛΙΣΣΙΑ της Τοπ. Κοινότητας Ακοντίου Δήμου Λεβαδέων
505-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπ. Κοινότητα Αγίας Τριάδας Δήμου Λεβαδέων
504-2016Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
503-2016Καθορισμός δικαιωμάτων και τελών των ποιούμενων χρήσης δημοτικών ακινήτων
502-2016Καθορισμός συντελεστών του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
501-2016Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων για τη χρήση δημοτικών κοιμητηρίων
500-2016Kαθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το οικον. Έτος 2017και εφεξής
499-2016Καθορισμός τρόπου καταβολής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων
498-2016Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το οικον έτος 2017 (350/2016 Απόφαση -Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής)
497-2016Καθορισμός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2017
496-2016Ανάγκη σύναψης δανείου και κατάρτιση όρων για την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Λεβαδέων με το Τ.Π και Δανείων του άρθρου 81 του Ν.4316/204
495-2016Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016
494-2016Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου του  άρθρου 186 του ν. 3463/2006 για εκμίσθωση ακινήτου για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς
493-2016Συμμετοχή Δήμου Λεβαδέων στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και υπογραφή του σχετικού Συμφώνου Συνεργασίας
492-2016Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων ( Κ.Ε.ΔΗ.Λ.). σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι » , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016
491-2016Έγκριση της υπ΄αριθ 34 /10-11-2016 Απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
490-2016Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους.
489-2016Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.(Επικαιροποίηση Απόφασης του Δ.Σ για ίδρυση Μουσικού σχολείου)
488-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας ελαστικών για το έτος 2017
487-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2017
486-2016Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Υδροφρακτών , ρουλεμάν και λοιπά εξαρτήματα ρύθμισης νερού καναλιών στην περιοχή Κρύας
485-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:”ΓΕΩΤΡΗΣΗ,ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,ΘΟΥΡΙΟΥ,ΑΚΟΝΤΙΟΥ,ΠΡΟΣΗΛΙΟ
484-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
483-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
482-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλάβης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΫ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ
481-2016Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ”
480-2016Eγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ
479-2016Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο:”ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
478-2016Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων
477-2016Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ
476-2016Παραλαβή της υπ΄αριθμ.180/2016 μελέτης με τίτλο : “Εκπόνηση μελέτης κόμβου επι της συμβολής των οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου
475-2016Εγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του “Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “ και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
474-2016Εγκριση της υπ αριθ 104/30-5-2016 μελέτης του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
473-2016Αποδοχή της 4253/15-11-2016 (ΑΔΑ:75Π8ΛΗ-ΘΔΠ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος για ένταξη του έργου: Ανάδειξη ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς” προϋπολογισμού 169.557,00€ στο Ε.Π “Στερεά Ελλάδα 2014-2020
472-2016Αποδοχή της υπ αριθμ 19439/06-10-2016(ΑΔΑ:7Γ6Ο465ΦΘΕ-ΘΛ1) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών και Δ/κής Ανασυγκρότησης περί χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
471-2016Σύνταξη απολογισμών εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Βασ. Παναγιωτόπουλου ,για τα οικον. Έτη 1998 έως 2015
470-2016Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Μπίμειο Έπαθλο ΄Αμιλλας ,οικον. Έτους 2017
469-2016Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του κληροδοτήματος Βασ. Παναγιωτόπουλου ,οικον. Έτους 2017
468-2016Αποδοχή ποσού <129.037,50€> των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 20163 (πρώην Σ.Α.Τ.Α) και κατανομή αυτού
467-2016Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 (δ΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας &Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
466-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικον. Έτος 2017 σε Ευπαθείς Ομάδες , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.3 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016
465-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (349/2016 Απόφαση Ο.Ε)
464-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016
514-2016“Λήψη απόφασης περί εγκρισης σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΩΠΑΪΔΑΣ” την αποδοχή των όρων και τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Περιφέρεια Στετρεάς Ελλάδος-ΠΕ Βοιωτίας.”.
463-2016“ Έγκριση δαπανών μετακίνησης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού #1.030,40 €# για τη κάλυψη των δαπανών μετακίνησης τριών (3) τοπικών συμβούλων για την συμμετοχή τους με Ι.Χ. αυτοκίνητα στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από Πέμπτη 1/12 έως & το Σάββατο 3/12/2016”.
462-2016«Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων- Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2016 – και διάθεση πίστωσης»
461-2016« Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»
460-2016« Απαλλαγή οφειλέτη Αγραφιώτη Γεωργίου του Δημ.από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. »
459-2016« Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης, Τσολάκου Δημητρίου του Λουκά »
458-2016« Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης , Σακελλαρίου Ευσταθίου του Κων. »
457-2016« Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης , Πεγκλή Βασιλικής του Λουκά.»
456-2016«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω εξόφλησης οφειλής , Μαρκόπουλου Νικολάου του Στεφ. »
455-2016«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τελών άρδευσης λόγω λανθασμένου υπολογισμού»
454-2016«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω οικοδόμησης και ηλεκτροδότησης»
453-2016«Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τροφείων λόγω απουσίας»
452-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης, Βλάχου Ευφροσύνης του Σπυρίδωνος.
451-2016Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
450-2016Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς (29/10/2016).
449-2016Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στην πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.
448-2016Αποδοχή της από 25/10/2016 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού περί τροποποίησης της Ε016 του ΠΔΕ 2016 για την ένταξη του έργου”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ
447-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
446-2016Εγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”.
445-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”
444-2016Εγκριση 1ου Α.Π.Ε και Τακτοποιητικού και του 1ου ΠΚΝΜΝΕ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ”.
443-2016Υλοποίηση του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β’ φάση- Εγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Τ.Π. & Δανείων – Εξουσιοδότηση Δημάρχου κ. Γιώτας Πούλου για υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
442-2016Προσδιορισμός του ποσοστού του ύψους των τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 , λόγω καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους.
441-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. (306/2016 Απόφαση Ο.Ε)
440-2016Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου 2016.
439-2016Eγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικής μονάδας
438-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.(327/2016 Απόφαση Ο.Ε)
437-2016Έγκριση δαπανών και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 480,00 € για τη κάλυψη των δαπανών μετάβασης -ημερήσια αποζημίωση δύο (2) δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους με Ι.Χ. αυτοκίνητο σε συνέδριο στην Κόρινθο με θέμα “Περιβάλλον και πλαστικό. Πλαστική σακούλα” από 11 έως & 13 Νοεμβρίου 2016 “
436-2016Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06).
435-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ακινήτων λόγω λύσης της σύμβασης μίσθωσης Χαραλαμπίου Ιωάννη του Βασιλείου.
434-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης Σάκκου Ασημίνας του Γεωργίου
433-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Ρουμπέα Τζανέτου του Ηλία.
432-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου Ρουμπέα Τζανέτου του Ηλία.
431-2016Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Χάψα Βασιλικής του Γεωργίου.
430-2016Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής Δημητρακοπούλου Χρυσάνθη.
429-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης Πατριώτη Νικόλαου του Γεωργίου.
428-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Παπασπύρου Γεωργίου του Οδυσσέα.
427-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης Παπασπύρου Αθανάσιος του Οδυσσέα.
426-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος Νίκα Παναγιώτη του Ιωάννη
425-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω εξόφληση της οφειλής Μπαχλαβά Ιωάννη του Χρήστου .
424-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ακινήτων λόγω λύσης της σύμβασης μίσθωσης του Μαριδάκη Αθανάσιου του Αντωνίου.
423-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω ακύρωσης της πράξης βεβαίωσης παράβασης του Κουρέπη Ιωάννη του Αριστείδη.
422-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω εξόφληση της οφειλής του Κεσόβ Παναγιώτη του Δημητρίου.
421-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω ηλεκτροδότησης του Κελέρμενου Νικόλαου του Δημητρίου.
420-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω λανθασμένης βεβαίωσης του Κανέλλη Αναστάσιου του Νικολάου.
419-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος του Ζαχαρόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου.
418-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο προστίμων παραβάσεων ΚΟΚ λόγω μεταβίβασης οχήματος της Δεδούση Άννας του Θεόδωρου.
417-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο μισθωμάτων αστικών ,του Βόγγλη Ιωάννη του Γεωργιου
416-2016Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) λόγω μεταβίβασης ,του Αγγελίδη Άγγελου του Κωνσταντίνου .
415-2016Έγκριση για συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς και Διάθεση πίστωσης.
414-2016Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης.
413-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην έκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2016 στη Ναύπακτο.
412-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης πολιτιστικών , μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνεια 2016” του Δήμου Λεβαδέων
411-2016Προμήθεια και κατασκευή περίφραξης χώρου κολυμβητηρίου
410-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας ρομποτικής σκούπας καθαρισμού κολυμβητικών δεξαμενών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
409-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(2016)”.
408-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.
407-2016Έγκριση της υπ αριθμ. 151/2016 μελέτης του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.
406-2016Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”
405-2016Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”.
404-2016Εγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ ,ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ)”.
403-2016Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με MIS379514
402-2016Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ“ .
401-2016Έγκριση 4ου Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ “ .
400-2016Ωράριο λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.
399-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.(279 & 295/2016 Αποφάσεις Ο.Ε)
398-2016Έγκριση της υπ΄αριθ 16 /20-10-2016 Απόφασης της ΚΕΔΗΛ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης .
397-2016Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 303/2016 & 321/2016 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον τόπο φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο μας.
396-2016Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης της κας Κουτούλα Παγώνας
395-2016Έγκριση 5ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΑΠΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ“ .
394-2016Παραχώρηση σχολικών αιθουσών σε συλλόγους.
393-2016‘Eγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ψυχαγωγίας για παιδικούς σταθμούς ».
392-2016‘Eγκριση διενέργειας προμήθειας επίπλων και σκευών για παιδικούς σταθμούς και ΚΑΠΗ”
391-2016‘Eγκριση διενέργειας Cd Player για παιδικούς σταθμούς και Δημοτικό Ωδείο”
390-2016‘Eγκριση διενέργειας δυο πάρκων για το βρεφικό τμήμα του Β’ Βρεφονηπιακού σταθμού”
389-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας σκευών μαγειρικής για παιδικούς σταθμούς
388-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας μηχανημάτων φυσιοθεραπείας
387-2016Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Ψαρόμυαλο Μάριο του Κων/νου.
386-2016Εγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Εκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2016 στη Ναύπακτο (14-17/10/2016) και διάθεση πίστωσης.
385-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ
384-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Τσιμεντοσωλήνων
383-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Σκυροδέματος
382-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”
381-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
380-2016Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”.
379-2016Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ”
378-2016Εγκριση 3ου τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”
377-2016Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ “ του Δήμου Λεβαδέων
376-2016Υποβολή αίτησης-φακέλου στα πλαίσια της 15ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο : ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
375-2016Υποβολή αίτησης-φακέλου στα πλαίσια της 15ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο : “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡHΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
374-2016Εγκριση της υπ΄αριθμ. 152/2016 μελέτης με τίτλο : “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
373-2016Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση “Ριζίστρα” της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Λεβαδέων
372-2016Λήψη απόφασης για την επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου στη θέση ¨Μάκρεσι¨ της Δ.Κ Λιβαδειάς.
371-2016Έγκριση του Κανονισμού παραχώρησης και λειτουργίας Δημοτικών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
370-2016Εγκριση μίσθωσης εδαφικής έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων στη θέση ΙΣΩΜΑΤΑ για την ασφαλέστερη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και ορισμός μελών επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 ως μέλη εκτιμητικής επιτροπής για το εν λόγω ακίνητο.
369-2016Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης έτους 2016.
368-2016Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2016
367-2016Κανονισμός Χρήσης και Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Έτους 2016
365-2016Καθορισμός διδάκτρων στα νέα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου.
364-2016Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98€ (γ΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.
363-2016Αποδοχή ποσού 70.800€ από Υπουργείο Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016) που αφορά την Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και κατανομή αυτού.
362-2016Aποδοχή ποσού 129.037,50€ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
361-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
360-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
359-2016Υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας των προσφύγων στη Λιβαδειά μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (ΚΕΔΗΛ).
358-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
356 - 2016Συζήτηση περί του τρόπου υλοποίησης της πρότασης του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Μουζάλα, για τη φιλοξενία προσφύγων στο Δήμο Λεβαδέων σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα
355-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεων εορτασμού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου (5/8/2016)
354-2016Υποβολή πρότασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 22 παρ, 2 του Ν.4264/2014 “Περί του τόπου ,χρόνου ,διαδικασίας κλήρωσης 3μελούς Επιτροπής για άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου”
353-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ειδών Κιγκαλερίας
352-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Διαφόρων Εργαλείων
351-2016Υποβολή αιτήματος για την Έγκριση διενέργειας Προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού
350-2016Παράταση αρδευτικής περιόδου 2016
349-2016Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , της οδού Γεωργαντά και συγκεκριμένα από την συμβολή της με την οδό Φίλωνος έως την συμβολή της με την οδό Στρατηγού Ιωάννου , στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: » ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ «
348-2016Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην οδό Λιάκουρας
347-2016Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στο 1ο Γενικό Λύκειο Λιβαδειάς
346-2016Αποδοχή ποσού 129.037,50€ των Κ.Α.Π. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έτους 2016 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
345-2016Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο “ Κέντρο Κοινότητας” του Δήμου Λεβαδέων στα πλαίσια της πρόσκλησης αριθ. 19 /Α.Π.2114/27-6-2016, (ΑΔΑ:7ΧΒ27ΛΗ-ΑΣΦ), ,υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” Αξονας προτεραιότητας (10) “ Προώθηση της Κοινωνικής Ενταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ¨ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο
344-2016Υποβολή πρότασης με τίτλο “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” του Δήμου Λεβαδέων στα πλαίσια της πρόσκλησης αριθ. 20 /Α.Π.2131/29-6-2016, (ΑΔΑ: Ω8ΨΞ7ΛΗ-ΑΟΜ), υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” Αξονας προτεραιότητας (10) “ Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας -ΕΚΤ¨ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο”
343-2016Καθορισμός ειδικοτήτων συνολικά δεκατριών ( 13) ατόμων των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων
342-2016Έγκριση της υπ αριθ 19/2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση Σχολικών χώρων για πολιτιστική εκδήλωση
341-2016Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη των επιτακτικών πρόσκαιρων αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2016-2017
340-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας
339-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης της 3ης Συνάντησης Χορωδιών Δαύλειας
338-2016Προγραμματισμός εκδηλώσεων εορτασμού της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος , στην Τ.Κ Αγίου Βλασίου και διάθεση σχετικής πίστωσης
337-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
336-2016Σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΡΙΧΙΝΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ.”
335-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ( ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ , ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ , ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) »
334-2016Έγκριση της υπ΄ αριθμό 141/27-07-2016 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (2016) »
333-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:”ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”
332-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:”ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”
331-2016Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού με 8 νέους στύλους στη Ζάλτσα
330-2016Έγκριση Ισολογισμού -Απολογισμού- Εκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων οικονομικού έτους 2015”
329-2016Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνεια 2016” και διάθεση πίστωσης
328-2016Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄Τριμήνου 2016
327-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης ( αριθμ.235& 240/2016 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής )
326-2016Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο : “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) εντός σπηλαιοβάραθρου πλησίον της Τ.Κ Αγίας Αννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε Βοιωτίας”
324-2016Έγκριση κανονισμού καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος Δήμου Λεβαδέων και καθορισμός προστίμων
323-2016Τροποποίηση της αριθ 68/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου “περί Καθορισμού δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2016”
322-2016Εγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λεβαδέων Διαχείρισης Αρδευτικών Γεωτρήσεων
321-2016Τροποποίηση της αριθ 303/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το μέρος που αφορά το χώρο φιλοξενίας προσφύγων,με τη συμπλήρωση νέας πρότασης
320-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στις δαπάνες για την πραγματοποίηση του 35ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα
319-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στη δαπάνη διοργάνωσης εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι
318-2016Εγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης Συναυλίας Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς.
317-2016Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στον Σανδάλη Λουκά του Γεωργίου.
316-2016Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 28-7-2016 της εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή αυτού .
315-2016Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων και του αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και την υλοποίηση του Μέτρου 19+”Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER 2014-2020 “
313-2016Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή κάθε τι σχετικού για την υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
312-2016Έγκριση της τεχνικής μελέτης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» και σχεδίων τευχών δημοπράτησης
311-2016Παραλαβή της υπ΄ αριθμ 132/2016 μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για την πράξη »Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων»».
310-2016Έγκριση της υπ΄ αριθμό 131/2016 μελέτης Σκοπιμότητας για την πράξη «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
309-2016Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Λεβαδέων και εφαρμογή αυτού από τις υπηρεσίες του Δήμου μας , στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020.
308-2016Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”
307-2016Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ”.
306-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΑΓΚΑΚΗ,ΟΔΟΥ ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ,ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ) .
304-2016Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού πολιούχου Αγίας Αννας (25/7) στην Τ.Κ. Αγίας Αννας και διάθεση πίστωσης
289-2016Ψήφισμα με θέμα “Ανακήρυξη Δήμων και Περιφερειών σε ελεύθερες ζώνες από τις συμφωνίες TTIPCETA -TISA
288-2016Προγραμματισμός για την πραγματοποίηση Συναυλίας Δημοτικού Ωδείου Λιβαδειάς και διάθεση πίστωσης
287-2016Προγραμματισμός 35ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα και διάθεση πίστωσης
286-2016Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω συντήρησης οδών, στα πλαίσια κατασκευής του έργου : “Αποκατάσταση Βλαβών οδοστρωμάτων
285-2016Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω συντήρησης οδών και πεζόδρομων , στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ”Συντήρηση Οδών – Πεζόδρομων & Κοινοχρήστων Χώρων” καθώς και του έργου: “Αποκατάσταση Βλαβών οδοστρωμάτων .
284-2016΄Εγκριση εκμετάλλευσης Λατομικού Χώρου στη θέση “ΜΑΖΑΡΙ ΡΕΜΑ” περιοχής ΚΑΤΕΡΓΑΡΗ του Δήμου Λεβαδέων και Τ.Κ. Αγίας Άννας.
283-2016Εξέταση του με αρ.πρωτ. 5237/07-3-2016 αιτήματος των Μπόνη Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε, Β&Γ Πέτρου Ο.Ε, Μπολοβίνη Γ. Νεοφώτιστος Α. Ο.Ε, Κ&Δ.Πολατσίδης Ο.Ε για διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην πρόσοψη των καταστημάτων τους επί της οδού Καραγιαννοπούλου.
282-2016Τροποποίηση της αριθμ. 27/17.2.2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί « Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων μείωσης των δημοτικών τελών των δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες »
281-2016Εξέταση αιτήματος Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς περί παραχώρησης των χώρων της δημοτικής κατασκήνωσης στη θέση Παλιομηλιά.
280-2016Εγκριση διενέργειας Προμήθειας Εξοπλισμού για την “Ανακαίνιση Παιδικών χαρών”
279-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για την πράξη «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων»
278-2016Έγκριση του υπ΄ αριθμού 102/2016 φακέλου έργου με τίτλο «Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για την πράξη «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας, (πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης, για την χρήση δημοτικών υπηρεσιών και Πολιτιστικών δραστηριοτήτων»
277-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
276Α-2016Έγκριση της αριθμ.70/2016 Απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ περί τροποποίηση του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ
276-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
275-2016Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98€ (β΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας , Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
245/2016-274/2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (30 περιπτώσεις)
244-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Κίνησης, move week.
243-2016‘Eγκριση διενέργειας Προμήθειας Αδρανών Υλικών Λατομείου
242-2016Επικαιροποίηση του φακέλου του έργου με τίτλο «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ» για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού
241-2016Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι και διάθεση πίστωσης
240-2016Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα και διάθεση πίστωσης.
239-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης της 20ης Έκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι
238-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου
237-2016Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη
236-2016Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» με αυτεπιστασία
235-2016Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : <>
234-2016Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση Οδών – Πεζοδρόμων & Κοινοχρήστων χώρων”.
233-2016Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
232-2016«Έγκριση συνεργασίας με φιλοζωϊκό σωματείο για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λεβαδέων»
231-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού .
230-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας σαρώθρου συλλογής απορριμμάτων
229-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων τύπων .
228-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας επιστήλιων καλαθιών απορριμμάτων.
227-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών καθισμάτων
226-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 126/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά: «Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος «Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας» οικονομικού έτους 2015».
224-2016Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2016
223-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
222-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Σιδηρών Κιγκλιδωμάτων και Φρεατίων.
221-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υδραυλικών Υλικών και Εξαρτημάτων.
220-2016Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων “Κ.Ε.ΔΗ.Λ.”
219-2016Πραγματοποίηση 20ης Έκθεσης Γελοιογραφίας και διάθεση πίστωσης.
218-2016Πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης, move week και διάθεση πίστωσης.
217-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων επετειακού εορτασμού για το Κάψιμο της Δαύλειας.
216-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες «Πάσχα 2016» του Δήμου Λεβαδέων.
215-2016Απαλλαγή μαθητή Δημοτικού Ωδείου από τα δίδακτρα του σχ.Έτους 2015-2016.
214-2016Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
213-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας”.
212-2016Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: “Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ), εντός σπηλαιοβάραθρου στην Τ.Κ. Αγ. Άννας Δήμου Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας”.
211-2016Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
210-2016Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη Έργων Ανακατασκευής Εσωτερικού Δικτύου, ΄Εργων Προσαγωγής Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Αγίου Γεωργίου” στην ΔΕΥΑΛ.
209-2016Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη Αποχέτευσης -Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Κυριακίου” στην ΔΕΥΑΛ.
208-2016Έγκριση του συναφθέντος αριθμ. 8706 /2015 συμβολαίου αγοραπωλησίας μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και των Νικολάου και Λουκά Βασιληά του Ανάργυρου και Λουκά Βασιληά του Κρέοντος και εξουσιοδότηση της Δημάρχου Λεβαδέων για όλες τις νόμιμες ενέργειες.
207-2016Kαθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
206-2016Kαθορισμός θέσεων δύο κενωθέντων περιπτέρων που βρίσκονται στη Δ.Κ. Λιβαδειάς.
205-2016Λήψη απόφασης για τη λύση Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Διστόμου – Αράχωβας -Αντίκυρας για την υλοποίηση της Πράξης “Δίκτυο Αποχέτευσης Διστόμου , Αγωγοί Προσαγωγής & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)”.
204-2016Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2016.
203-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την υποβολή πρότασης του Δήμου Λεβαδέων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη “ Άξονας Προτεραιότητας 14 “Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος, Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και με τίτλο “Παρέμβαση Αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημοσίου τουριστικού κεφαλαίου.
202-2016Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 219/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Λεβαδέων.
201-2016Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Δημοτικής Συμβούλου κας Κουτούλα Παγώνας από το αξίωμα αυτό στο οποίο είχε ορισθεί με την 209/2014 απόφαση Δ.Σ.
200-2016Έκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά την παραίτηση του μέλους αυτής κ. Καρκάνα Αλ., επικεφαλή δημοτικής παράταξης , από το αξίωμα του δημοτικού συμβουλίου .
199-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία των προγραμμάτων παιδαγωγικής κατάρτισης και επιμόρφωσης /εξειδίκευσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Δήμο Λεβαδέων.
198-2016Τροποποίηση της αριθμ. 226/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Ίδρυσης Κοινωνικού Παντοπωλείου και ορισμό των νέων μελών της επιτροπής Διαχείρισης”.
197-2016Τροποποίηση της αριθμ. 441/2015 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου περί “Σύστασης Ομάδας Εθελοντών”.
195/2016Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ισότητας των δυο Φύλων στον Δήμο Λεβαδέων
194-2016Μεταβίβαση Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Βοιωτίας στο φορέα Διαχείρισης ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ (κύριος του έργου).
193-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΕΝΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
169-2016Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με θέσεις στάθμευσης οχημάτων τους σε τμήμα επί της οδού Ελ. Γονή και εξέταση αιτήματος Ένωσης Ραδιοταξί Λιβαδειάς σχετικά με θέσεις στάθμευσης ταξί επί του ίδιου τμήματος της .
196-2016Επιλογή των Υδρονομέων που θα προσληφθούν για την αρδευτική περίοδο 2016
192-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο : “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού.
191-2016Έγκριση φακέλου έργου με τίτλο “ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ” για τη δημιουργία Μουσείου Πολιτισμού.
190-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
189-2016Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄Τριμήνου 2016.
188-2016Εγκριση της υπ. αριθμ. 2/2016 Απόφασης του Δ.Σ της Σχ. Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων « Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Σχ. Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης »
187-2016Εγκριση της υπ. αριθμ. 7/2016 Απόφασης του Δ.Σ της Σχ. Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων « Απολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Σχ. Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης »
186-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, οθονών, εκτυπωτών, πληκτρολογίων, τηλεφωνικών συσκευών και UPS)
185-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μοκέτας για τον Α΄ βρεφονηπιακό σταθμό
184-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας επαγγελματικού ψυγείου – Κοινωνικό Παντοπωλείο.
183-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας συστήματος ασφαλείας Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον οικισμό Ελικώνα
182-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου στην Δ.Κ. Λιβαδειάς και Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
181-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν στον επετειακό εορτασμό της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς
180-2016Χορήγηση άδειας για υπαίθρια στάσιμη εμπορική δραστηριότητα μικροπωλητών μελών ΚΟΙΝΣΕΠ, με την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών
179-2016Συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεβαδέων στις εορτές εξόδου του Μεσολογγίου
178-2016Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
177-2016Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το Κάψιμο της Δαύλειας και διάθεση πίστωσης
176-2016Προγραμματισμός εκδηλώσεων Πάσχα 2016 και διάθεση πίστωσης
175-2016Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων” του Δήμου Λεβαδέων
174-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας”.
173-2016Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στη θέση “ΚΟΛΟΜΑΤΑΣ” στη Λιβαδειά
172-2016Σύμφωνη γνώμη για αίτηση προς την οικεία δασική αρχή περί έγκρισης άδειας επέμβασης
171-2016Κήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων (υγραερίου έτους 2016) ως άγονο.
170-2016Κατακύρωση δημοπρασίας για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών, δημοτικής κατασκήνωσης κοινωνικού παντοπωλείου και γάλακτος εργαζομένων έτους 2016.
169-2016Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με θέσεις στάθμευσης οχημάτων τους σε τμήμα επί της οδού Ελ. Γονή και εξέταση αιτήματος Ένωσης Ραδιοταξί Λιβαδειάς σχετικά με θέσεις στάθμευσης ταξί επί του ίδιου τμήματος της .
168-2016Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων.
167-2016Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
166-2016Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 84/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΕΣΠΑ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” ως προς το χρόνο απασχόλησης του προσωπικού
164-2016Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
163-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας δύο (2) ανοξείδωτων ποδοκίνητων κάδων για την Κατασκήνωση Παλιομηλιά Ελικώνα του Δήμου Λεβαδέων
162-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταλλικών πάγκων για την κουζίνα της Κατασκήνωσης στην Παλιομηλιά Ελικώνα του Δήμου Λεβαδέων.
161-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Ηλεκτρονικού Χρονομέτρου και Κονσόλας ελέγχου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
160-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας παιδικών στρωμάτων.
159-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας – σακούλες ηλεκτρικής σκούπας- για τους παιδικούς σταθμούς
158-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μοκέτας για τον Α΄ βρεφονηπιακό σταθμό.
157-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ιματισμού για τους παιδικούς σταθμούς.
156-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών δημιουργικής απασχόλησης για τους παιδικούς σταθμούς
155-2016Υλοποίηση προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2016.
154-2016Καθορισμός αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
153-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2016.
152-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες για την πραγματοποίηση του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης ΓΕΛ-ΕΠΑΛ.
151-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων.
150-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: Αποκατάσταση Βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων.
149-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 46/2016 τεχνικής μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση Βλαβών που προκλήθηκαν από θεομηνίες σε γέφυρες του Δήμου Λεβαδέων.
148-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 17/2016 τεχνικής μελέτης με τίτλο: Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιϊας.
147-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου: Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από θέση Μπρακάκος έως Κουτέϊκα.
146-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/2016 τεχνικής μελέτης με τίτλο: Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού από θέση Μπρακάκος έως Κουτέϊκα.
145-2016Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για το έργο: “Διαγράμμιση Δημοτικών Οδών”.
144-2016Παράταση της υπ΄αριθμ. 8321/2015 σύμβασης Προμήθειας Ειδών Αρτοποιείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και της Δημοτικής Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων (10.340,00€ χωρίς ΦΠΑ).
143-2016Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για αποθήκη στη Δ.Ε. Χαιρώνειας.
142-2016Παράταση σύμβασης μίσθωσης με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), που αφορά την εκμίσθωση ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων.
141-2016Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2016.
140-2016Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη της αμιγούς εποχικής ανάγκης λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης στη « Παλιομηλιά Ελικώνα ».
139-2016Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων και περιοδικών αναγκών δίμηνης διάρκειας (αρ. 206 του Ν.3584/07).
138-2016Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016 βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/31.7.2015 « Παροχή Οδηγιών για τη κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων Οικονομικού έτους 2016 »
137-2016Λήψη απόφασης για την αναγνώριση της οδού που συνδέει την Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας με την Τοπική Κοινότητα Κορώνειας, ως κύριας και μοναδικής δημοτικής οδού.
136-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επικύρωσης του καταστατικού του ΤΟΕΒ Λιβαδειάς -Λαφυστίου».
135-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
134-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
133-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
132-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
131-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
130-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
129-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
128-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
127-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
126-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
125-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
124-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
123-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
122-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
121-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
120-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
119-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
118-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
117-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
116-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
115-2016Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
114-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Χημικού Υλικού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Λιβαδειάς
113-2016Έγκριση διενέργειας εργασίας εκτυπώσεων ενημερωτικών εντύπων του Δήμου Λεβαδέων.
112-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων».
111-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2016 απόφασης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. που αφορά: «Έκθεση Προϋπολογισμού -ετησίου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων».
110-2016Προγραμματισμός επετειακού εορτασμού της ευλογίας της σημαίας της επανάστασης για την απελευθέρωση της Λιβαδειάς από τον οθωμανικό ζυγό και διάθεση πίστωσης.
109-2016Προγραμματισμός επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου 1821 στην Δ.Κ. Λιβαδειάς και την Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης.
108-2016Αίτημα του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας Λιβαδειάς περί παραχώρησης της χρήσης του Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στον Ελικώνα.
107-2016Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση Οδών – Πεζοδρόμων & Κοινοχρήστων χώρων”.
106-2016Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 6ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο: “Μελέτη Συντήρησης και Στερέωσης τοξωτού γεφυριού στη θέση Πηγές Λιβαδειάς”.
105-2016Έγκριση φακέλου του έργου με τίτλο: “Μελέτη Συντήρησης και Στερέωσης τοξωτού γεφυριού στη θέση Πηγές Λιβαδειάς
104-2016Τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης κόμβου επί της συμβολής οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου”.
103-2016Έγκριση φακέλου του έργου με τίτλο: “Εκπόνηση μελέτης κόμβου επί της συμβολής οδών Χαιρωνείας και Αισχύλου”.
102-2016Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 7ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο: “Διαμόρφωση μονοπατιού πλησίον του Καταλανικού Κάστρου στο φαράγγι της Κρύας”.
101-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 58/2016 τεχνικής μελέτης του έργου με τίτλο “Διαμόρφωση μονοπατιού πλησίον του Καταλανικού Κάστρου στο φαράγγι της Κρύας”.
100-2016Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης – φακέλου στα πλαίσια της 6ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο: “Ανάδειξη των ψηφιδωτών Παλαιοχριστιανικού Ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς”.
99-2016Έγκριση της υπ΄αριθμ. 56/2016 μελέτης με τίτλο: “Ανάδειξη των ψηφιδωτών Παλαιοχριστιανικού Ναού στην οδό Σπυροπούλου Λιβαδειάς”.
98-2016Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων”.
97-2016Έγκριση της υπ΄ αριθμό 13/2016 μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
96-2015Παραλαβή της υπ’ αριθμ. 60/2016 Μελέτης με τίτλο “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Β1 σταδίου στα πλαίσια της μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. Δαύλειας”
95-2016Απ΄ ευθείας ανάθεση συντήρησης λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων σε εταιρεία που υπάρχουν ήδη εγκατασταθέντα πληροφοριακά συστήματα.
94-2016Ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων.
93-2016Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διαχείριση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Λεβαδέων
91-2016Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης , το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου , τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων , τον τομέα τον οποίο προορίζεται κάθε θέση , σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957 ΦΕΚ 60 Α) , για το έτος 2016
90-2016Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
89-2016Εγκριση Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λεβαδέων
88-2016Λήψη απόφασης για την Ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου
87-2016Προγραμματισμός Σύναψης Σύμβασης μίσθωσης έργου για την ιατρική παρακολούθηση των μελών των ΚΑΠΗ Δήμου Λεβαδέων.
86-2016Προγραμματισμός Πρόσληψης καλλιτεχνικού- διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων
85-2016Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη αναγκών των κοινωνικών δομών του Δήμου Λεβαδέων .
84-2016« Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη των αναγκών των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Λεβαδέων στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής »
83-2016Προγραμματισμός Προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα Προγράμματα « Αθληση για Ολους » 2016- 2017.
82-2016Κατανομή ποσού 90.543,98€ (α΄ δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων
81-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
80-2016Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης
79-2016Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 μέχρι την 31/12/2015 (Δ’ τρίμηνο 2015).
78-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων ανταλλακτικών
77-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων εργαλειών
76-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας φυτών δέντρων , δεντρυλλίων
74-2016Παράταση της υπ΄αριθμ. 8232 /2015 σύμβασης Προμήθειας Ειδών Παντοπωλείου, Ειδών Καθαριότητας , Γαλακτοκομικών Ειδών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, της Δημοτικής Κατασκήνωσης και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λεβαδέων και Προμήθεια Γάλακτος για τους εργαζομένους του Δήμου Λιβαδειάς.
73-2016Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Λεβαδέων
72-2016Συμπληρωματική διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Γαϊτανάκι Λιβαδειάς 2016.
71-2016Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης
70-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
69-2016Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Νεκροταφείων
68-2016Καθορισμός δημοτικών κοινοχρήστων χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2016.
67-2016Ανάκληση της αριθμ. 10 /12.2.2016 Απόφασης Δ.Σ και Υποβολή αιτήματος στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για την παράταση της παραχώρησης χρήσης με αντάλλαγμα , προς το Δήμο Λεβαδέων έκτασης συνολικής επιφάνειας 3.064,88 τ.μ μετά των εντός της έκτασης αυτών κτισμάτων .
66-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ίδρυση Μουσικού Σχολείου.
65-2016Λήψη απόφασης για Α) Επικαιροποίηση του Διαδημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων κατόπιν της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 49 , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 174/τ.Α/ 15.12.2015 και β) Αναθεώρηση του κοινού Διαδημοτικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων μετά την αποχώρηση του Δήμου Ορχομενού,προκειμένου να υποβληθεί άμεσα στο υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ ( Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) Στερεάς Ελλάδας.
64-2016Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων για την καθιέρωση της “Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας”.
63-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού για τμήματα μουσικής προπαιδείας (τυμπανάκια, μεταλλόφωνα, ντέφια,μαράκες κλπ) για το Δημοτικό Ωδείο.
62-2016Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο “Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου”.
61-2016Τρόπος δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Μουσειολογική Μελέτη” για τη δημιουργία “Μουσείου Πολιτισμού”.
60-2016Έγκριση φακέλου του έργου: “Μουσειολογική Μελέτη” για τη δημιουργία “Μουσείου Πολιτισμού”.
59-2016Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων με τίτλο Γαϊτανάκι στη Λιβαδειά 2016 και διάθεση πίστωσης.
58-2016Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
57-2016«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού»
56-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας σάκων απορριμμάτων
55-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ζωοτροφών σκύλων
54-2016«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών ένδυσης – προστασίας εργαζομένων».
53-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας χημικού υλικού
52-2016«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λαδιού για τις ανάγκες του Νεκροταφείου».
51-2016«Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας κεριού παραφίνης».
50-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας λιπασμάτων, φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων κλπ»
49-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
48-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού και λοιπών μηχανημάτων
47-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ανταλλακτικών και σωλήνων άρδευσης.
46-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας ανταλλακτικών φωτεινών σηματοδοτών
45-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας υλικών ενεργητικής πυροπροστασίας, συστημάτων συναγερμού, πυρανίχνευσης, αναγομώσεις πυροσβεστήρων.
44-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Κλιματιστικών
43-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Αναλυτή Καυσαερίων.
42-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ασφαλτομίγματος και Ψυχρής Ασφάλτου
41-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ξυλείας
40-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών
39-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας Σκυροδέματος
38-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Υαλοπινάκων – Κουφωμάτων
37-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Χρωμάτων για Κοινόχρηστους Χώρους, Διαγράμμιση Οδών κ.λ.π.
36-2016Έγκριση διενέργειας προμήθειας Χρωμάτων για συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων
35-2016Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Χρωμάτων για Κοινόχρηστους Χώρους , Διαγράμμιση Οδών κ.λ.π
34-2016Εγκριση διενέργειας Προμήθειας Χρωμάτων για συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων
33-2016Έγκριση διενέργειας εργασίας εκτυπώσεων φωτοτυπιών του Δήμου Λεβαδέων
32-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών ( πλυντήριο πιάτων, πλυντήρια ρούχων , ηλεκτρικά ψυγεία, ηλεκτρικές σκούπες) για τις ανάγκες του παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Λεβαδέων
31-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρικού πιάνου για το Δημοτικό Ωδείο
30-2016Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας μουσικών οργάνων, ανταλλακτικών μουσικών οργάνων και στολών μουσικών Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων
29-2016Συνδιοργάνωση του 2ου Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος Αντιπτέρισης ΓΕΛ – ΕΠΑΛ από τον Δήμο Λέβαδέων και τον Αθλητικό Σύλλογο “Αναγέννηση” Λιβαδειάς, κατά το χρονικό διάστημα 29/2/2016 – 1/3/2016.
28-2016Συγκρότηση επιτροπών (μετά από κλήρωση) για το έτος 2015 από το Δημοτικό Συμβούλιο
27-2016Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο των αιτήσεων μείωσης των δημοτικών τελών των δυνητικών δικαιούχων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
26-2016Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2016
25-2016Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της κας Καρδαμήλα Ελευθερίας του Κων/νου υπέρ του Δήμου Λεβαδέων.
24-2016Εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς
23-2016Εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου που βρίσκεται στη θέση “Παλαιά Βρύση” της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Λεβαδέων
22-2016Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για το έργο: “Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου”.
21-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας”.
20-2016Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία (Πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας.
19-2016Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης φακέλου στα πλαίσια της 5ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα » της Πράξης με τίτλο « Μουσείο Πολιτισμού »
18-2016Εγκριση της υπ΄αριθμ. 40/2016 Τεχνικής Μελέτης του έργου με τίτλο « ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ » του Δήμου Λεβαδέων .
17-2016Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 45/2015 σχετικά με την υποδοχή αστικών αποβλήτων των Δήμων Δελφών και Αμφίκλειας – Ελάτειας στο ΧΥΤΑ Λιβαδειάς
16-2016Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016
15-2016Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων προς τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για την υποστήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς για το έτος 2016 .
14-2016Εξέταση αιτήματος του Αθλητικού Κολυμβητικού Ομίλου Λιβαδειάς (Α.Κ.Ο.Λ.) για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αιθουσών στο χώρο του πρώην Πανεπιστημίου
13-2016Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ στο Δήμο Λεβαδέωνέτους 2016.
12-2016Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος κατά του Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου
11-2016Έκδοση ψηφίσματος στήριξης των κινητοποιήσεων των αγροτών.
10-2016Υποβολή αιτήματος στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για την επ΄ αόριστο παραχώρηση χρήσης προς το Δήμο Λεβαδέων έκτασης συνολικής επιφάνειας 3064,88 τ.μ. μετά των εντός της έκτασης αυτών κτισμάτων.
9-2016Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων”.
8-2016Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης φακέλου στα πλαίσια της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεα Ελλάδα” της Πράξης με τίτλο “ Χώρος Ιστορίας & Πολιτισμού στη Νεροτριβή“.
7-2016Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης έργου με τίτλο: Χώρος Ιστορίας & Πολιτισμού στη Νεροτριβή Δήμου Λεβαδέων.
6-2016Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα”.
5-2016Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.
4-2016Μεταφορά Λυμάτων οικισμού Αγ. Γεωργίου στην ΕΕΛ Λιβαδειάς, αντί κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού.
3-2016Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης εκδηλώσεις εορτασμού Χριστουγέννων.
2-2016Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του δικαιούχου Δήμου Λεβαδέων στους όρους και τις συμφωνίες της από 31/12/2015 Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Συνεχιζόμενο προς Χρηματοδότηση Προγράμματα για την απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων και διατηρητέων κτιρίων στις πόλεις 2014-Α.Π.4”.
1-2016Τροποποίηση της αρ. 163/30-04-2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Λεβαδέων, ως προς τον καθορισμό των ειδικοτήτων των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής των προγραμμάτων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περιόδου 2015 – 2016.
449-2015Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
498-2-15Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).
463-2015Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης για το έτος 2016.
462-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ηλεκτρονικού Χρονομέτρου και Κονσόλας ελέγχου για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
461-2015Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
460-2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: Προστασία Υφισταμένου Αγωγού Καυσίμων.
459-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντήρηση Οδών – Πεζόδρομων & Κοινοχρήστων Χώρων.
458-2-15Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος).
457-2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Αγ. Γεωργίου.
456-2015Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην είσοδο της Τ.Κ. Αγίας Άννας του Δήμου Λεβαδέων.
455-2015Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή “Όχθος” στην Τ.Κ. Δαύλειας.
454-2015Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
453-2015Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 € (δ΄ δόση 2015 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
452-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού
451-2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου :ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ
450-2015Aναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
497-2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2016 σε Ευπαθείς Ομάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06
496-2015Τροποποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της Π.Α.Ε. Α.Π.Ο. Λεβαδειακός ως προς τη διάρκεια της παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου
495-2015Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
494-2015Αποδοχή ποσού 344.100,00€ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015, ( Σ.Α.Τ.Α.), και κατανομή αυτού
493-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στην Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της Αρχαίας Βρύσης Δ.Δαύλειας
449-2015Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 Δήμου Λεβαδέων (άρθρο 163 Ν.3463/06)
492-2015Καθορισμός τελών Διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2016
491-2015Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το οικονομικό έτος 2016
490-2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης
489-2015Λήψη απόφασης περί αποδοχής της παραχώρησης της χρήσης οχημάτων άνευ ανταλλάγματος από τη ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.
488-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Κατασκευή Περίφραξης στο Νέο Νεκροταφείο”
487-2015Ορισμός Ελεγκτικού Οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των Παιδότοπων
486-2015Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
485-2015Δωρεάν παραχώρηση 3 κάδων απορριμμάτων στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
484-2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου¨Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από Θεομηνία (Πυρκαγιά) στο ΧΥΤΑ 1ης Δ/κης Ενότητας Δήμου Λεβαδέων
483-2015Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση Δασικού Δρόμου από Οικισμό Κορώνειας έως Στροφή Νταούμη”
482-2015Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου : “Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας”
481-2015Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου : “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη ,Οδού Μπουφίδου , Χώρος Πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος)
480-2015Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”
479-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρώνειας έως την οδό Αθανασίου)
478-2015Έγκριση και παραλαβή του Β2 Σταδίου (Τελικού Σταδίου) και οριστική παραλαβή του συνόλου της υπ’ αριθμ. 135/2015 μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»
477-2015Έγκριση και παραλαβή του Β2 Σταδίου (Τελικού Σταδίου) και οριστική παραλαβή του συνόλου της υπ΄αριθμ. 136/2015 μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ»
476-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 134/2015 μελέτης με τίτλο: Μελέτη έργων ανακατασκευής εσωτερικού δικτύου, έργων προσαγωγής ακαθάρτων & εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμού Αγ. Γεωργίου
475-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 132/2015 μελέτης με τίτλο: Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου – Εκπόνηση ηλεκτρομηχανικής μελέτης
474-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 131/2015 μελέτης με τίτλο: Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαιωάννου – Εκπόνηση στατικής μελέτης
473-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού
472-2015Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. Λιβαδειάς
471-2015Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού σχολείου Λιβαδειάς
470-2015Καθορισμός τέλους και χρονικής διάρκειας για την παραχώρηση του 30% των κενωθέντων περιπτέρων Δήμου Λεβαδέων σε ΑΜΕΑ / Πολυτέκνων / Πολεμιστές Κύπρου κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, καθώς και ορισμός χρόνου διενέργειας της δημόσιας κλήρωσης (κλήρωση των περιπτέρων ανα δικαιούχο)
469-2015Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστούγεννα στη Λιβαδειά 2015 και διάθεση πίστωσης
468-2015Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 312/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επιχορήγηση του Σωματείου “Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωσης”
467-2015Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας
466-2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας χρήσης.
464-2015Τροποποίηση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη : “Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς” ως προς τον πρώτο Συμβαλλόμενο
448-2015Έγκριση συνεργασίας με φιλοζωικό σωματείο για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Λεβαδέων.
447-2015Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης Τ.Κ. Μαυρονερίου των υπ.αριθμ. 229 & 248 τεμαχίων του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού Μαυρονερίου
446-2015Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης «ΕΠΑΝΩ ΧΩΡΙΟ Ή ΜΑΝΩΛΗ» της Τοπικής Κοινότητας Θουρίου.
445-2015Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ «
444-2015Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου: Ανάπλαση – Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος Πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).
443-2015Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe 2014-2020 supporting and improving culture and audio visual in Europe. Στην πρόσκληση European Cooperation projects EAC/s16/20 στο έργο Mediterranean Academy for Sculptoring projects and Arts in split , Ακρωνύμιο: MASAS
442-2015Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Creative Europe 2014-2020 supporting and improving culture and audio visual in Europe. Στην πρόσκληση European Cooperation projects EAC/s16/20 στο έργο Gastro – Heritage , Gasther.
441-2015Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Λεβαδέων.
440-2015Παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Χαιρώνειας για τη στέγαση του Π.Ιατρείου Χαιρώνειας.
439-2015Τροποποίηση της αρ.96/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου “Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου” ως προς τον ορισμό υπαλλήλου και αναπληρωτή του ως υπευθύνου διαχείρισης του Κοιν. Παντοπωλείου”.
438-2015Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στην κα Ζαννιά Ασήμω του Αθανασίου..
437-2015Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς ,την δημοτική Κατασκήνωση “Παλιομηλιά “ Ελικώνα και το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2016.
436-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας προβολικών μηχανημάτων στο ΚΑΠΗ.
435-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας μηχανήματος φυσιοθεραπείας στο ΚΑΠΗ.
434-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Αναλωσίμων υλικών για το χώρο του ιατρείου στο ΚΑΠΗ.
433-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Διαφόρων Εργαλειών.
432-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ξυλείας για τη συντήρηση του Κατασκηνωτικού και τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
431-2015Υποβολή τροποποιημένου (ως προς τα έσοδα) Απολογισμού Οικ. Έτους 2014 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων
430-2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου.
429-2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες πραγματοποίησης πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνια 2015” του Δήμου Λεβαδέων.
428-2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου “Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας”
426-2014Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ανάδειξη Ιστορικών Χώρων και Ανάπλαση Οικισμού Χαιρώνειας”.
427-2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Οδού Ρούμελης (από την οδό Χαιρωνείας έως την οδό Αγίου Αθανασίου”.
425-2015Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην θέση Καλάμι (Μνημείο Πεσόντων) στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου.
424-2015Έγκριση επέκτασης Δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην οδό Αγ. Θεοδώρων στη Λιβαδειά.
423-2015Έγκριση 5ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού”.
422-2015Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων”.
421-2015Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).
420-2015Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Λεβαδέων”.
419-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”
418-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ για την κατασκευή του έργου “Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου.
417-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ καθώς και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου ‘Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας”
416-2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ και τακτοποιητικού της Πράξης “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Χαιρώνειας” με κωδ. MIS365442.
415-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Υποδομών Δημοτικού Φωτισμού (πλην Δ.Κ. Κυριακίου).
414-2015Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου”.
413-2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”.
412-2015Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικής Μονάδας 3ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”.
411-2015Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +.
410-2015Έγκριση παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).
409-2015Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης για το έργο “Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.
408-2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου ““Κατασκευή Φωτισμού επί της Οδού Γεωργαντά”.
407-2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 53/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Κατασκευή Φωτισμού επί της Οδού Γεωργαντά”
406-2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 77/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς’.
405-2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου “Αποκατάσταση Βλαβών Οδοστρωμάτων’.
404-2015Έγκριση της υπ΄αριθμ. 113/2015 μελέτης του έργου με τίτλο “Αποκατάσταση Βλαβών Οδοστρωμάτων’.
403-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 122/2015 μελέτης με τίτλο “Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου -Εκπόνηση ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης.
402-2015Παραλαβή της υπ΄αριθμ. 121/2015 μελέτης με τίτλο “Διατήρηση και επανάχρηση αξιόλογου Βιομηχανικού Κτιριακού Αποθέματος Μύλου Παπαϊωάννου -Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης.
401-2015Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2015.
400-2015Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσας Υπηρεσίας για απόρριψη της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: “Βελτίωση και αναπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Ελικώνα.
399-2015Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης συσκευασιών αγροχημικών αποβλήτων
398-2015Απ΄ευθείας ανάθεση για εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντός του Σπηλαιοβάραθρου Τ.Κ. Αγ. Άννας διότι ο διαγωνισμός απέβη ατελέσφορος.
397-2015Κλήρωση των κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου : διαχωρισμός του 30 % (Παραχώρηση θέσεων σε ΑΜΕΑ/ Πολυτέκνους/Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία) και του 70 % ( Παραχώρηση θέσεων με δημοπρασία), και Ορισμός τόπου και αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για την παραχώρηση της κατηγορίας του 30% των κενωθέντων περιπτέρων .
396-2015Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του κληροδοτήματος “Μπίμειο Έπαθλο Άμιλλας” του οικονομικού έτους 2016.
395-2015Καθορισμός ειδικοτήτων τεσσάρων (4) ατόμων των οποίων η πρόσληψη εγκρίθηκε από το Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λεβαδέων.
394-2015Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 μέχρι 30-09-2015 (Γ΄ Τρίμηνο 2015) και αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
393-2015Υποστήριξη υποψηφιότητας του Δήμου Δελφών για διεκδίκηση του τίτλου “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το έτος 2021”.
392-2015Λήψη Απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».
391-2015Σύσταση τριμελούς Επιτροπής επιλογής καλλιτεχνικού –διδακτικού προσωπικού για το Δημοτικό Ωδείο , σύμφωνα με το Π.Δ. 524/80 παρ. 2 άρθρο 4.
390-2015Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98 € (για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας,Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
388/2015Έκδοση ψηφίσματος λόγω του θανάτου του δικηγόρου Λιάκου Λουκά, ο οποίος διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λιβαδειάς και Νομαρχιακός Σύμβουλος Βοιωτίας, για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στο λάό της Λιβαδειάς.
345/2015 - 386/2015Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (42 περιπτώσεις)
344/2015Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (1 περίπτωση)
343/2015Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού αναθέσεων έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Απ. 8/2015 Κ.Ε.ΔΗ.Λ.)
342/2015Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης
341/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Πληροφοριακών Πινακίδων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Ιστών.
340/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Κουζίνας.
339/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ελαστικών.
338/2015Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016.
337/2015Έγκριση διενέργειας προμήθειας επίπλων (γραφείου και τροχήλατων περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας), για τις ανάγκες των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
336/2015Απ΄ευθείας ανάθεση για εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντος του Σπηλαιοβάραθρου Τ.Κ. Αγίας Άννας διότι ο διαγωνισμός απέβη ατελέσφορος.
335/2015Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 12ου Νηπιαγωγείου Δήμου Λεβαδέων.
334/2015Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας.
333/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στη Δαύλεια
332/2015Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
331/2015Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
330/2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Περίφραξης Νέου Νεκροταφείου.
329/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων”.
328/2015Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων”.
327/2015Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 3661/17-09-2015 απόφασης του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Πράσινο Ταμείο του έργου: Αγορά ακινήτου μνημείου ¨Τζαμί Γαζή Ομέρ”.
326/2015Αποδοχή της από 08/09/2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, περί ένταξης στο ΠΔΕ 2015 του έργου: “Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς” Δ. Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.
325/2015Αποδοχή ποσού 69.000,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις ΣΑΤΑ – Σχολείων 2015) που αφορά την Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων.
324/2015Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λεβαδέων.
323/2015Έγκριση Σχεδίου για τη Χωροθέτηση Περιπτέρων (καθορισμός θέσεων περιπτέρων υπρχόντων, κενωθέντων και νέων) (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
322/2015Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρη, έτους 2015. (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
321/2015Έγκριση του Β1 Σταδίου της Μελέτης Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας (Χωροταξική Πολεοδομική Μελέτη).(Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
320/2015Καθορισμός διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
319-2015Καθορισμός διδάκτρων στη Φιλαρμονική του Δήμου Λεβαδέων.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
318-2015Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτες κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
317-2015Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2015.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
316-2015Κανονισμός Χρήσης και Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Έτους 2015. (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
315-2015Προσδιορισμός του ποσοστού του ύψους των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δή μου Λεβαδέων για το μήνα Σεπτέμβριο (2015), λόγω καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους. (Απ. Οικ. Επιτροπής).
314-2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης (Απ. Οικ. Επιτροπής)
313-2015Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 8/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την πρόταση της Ν.Ε. Βοιωτίας για το σχεδιασμό της Παράκαμψης Αγίας Παρασκευής.
312-2015Έγκριση δαπάνης και διάθεση εγγεγραμμένης πίστωσης ποσού 5.100,00 € για επιχορήγηση του Σωματείου “Ελληνική Ένωση Έρευνας και Διάσωση.
311-2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για την παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των επιτροπών (δύο κάμερες) και προμήθειας κάμερας ασφαλείας εισόδου του Δημαρχείου.
310- 2015Εξέταση αιτήματος Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς
309-2015Διαδημοτικό σχέδιο διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων των δήμων Λεβαδέων – Ορχομενού – Διστόμου, Αράχωβας, Αντίκυρας – Λοκρών – Αμφίκλειας, Ελάτειας
308/2015Καθορισμός τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου (20-9-2015) στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών.
307/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση Διενέργειας Προμήθειας (boiler)
306/2015Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπαντικών Δήμου Λεβαδέων λόγω του ότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.
305/2015Απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Λεβαδέων λόγω του ότι ο διαγωνισμός για το συγκεκριμένο είδος απέβη άγονος.
304/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου στην Εκκλησία Μεταμόρφωση του Σωτήρος και της Αρχαίας Βρύσης Δ.Δ. Δαύλειας.
303/2015Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου : Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου και Φίλωνος.
302/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
301/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
300/2015Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος).
299/2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση Ανοικτού Θεάτρου Κρύας.
298/2015Έγκριση παράτασης της μελέτης με τίτλο:Μελέτη έργων ανακατασκευής εσωτερικού δικτύου, έργων προσαγωγής ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας Λυματων (ΕΕΛ) Οικισμού Αγ. Γεωργίου.
297/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες του 34ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα.
296/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.
295/2015Έγκριση της υπ΄άριθμ. 247/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά: Αντίτιμο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
294/2015Έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λεβαδέων.
293/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης.
292/2015Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Λεβαδέων 2015-2019 (Α΄Φάση Επιχειρησιακού Προγράμματος).
291/2015Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού συμβουλίου Λεβαδέων για τους αγρότες.
290/2015Τροποποίηση της 184/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων περί επαναπροσδιορισμού των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
289/2015Τροποποίηση της 346/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2015 ως προς τον καθορισμό του τέλους κοινόχρηστων χώρων στην Α΄Ζώνη.
288/2015Λήψη απόφασης για διαγραφή από τις καταστάσεις φιλοξενουμένων νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς Λιβαδειάς, κατόπιν
287/2015Παραχώρηση της χρήσης του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τσουκαλάδων στον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τσουκαλάδων “Η Αμαρυλλίς”.
285/2015Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών.
286/2015Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας υπ. Στάσιμου εμπορίου σε μικροπωλητή στις εμποροπανηγύρεις του Δήμου με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών έτους 2015.
284/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Υαλοπινάκων Κουφωμάτων.
283/2015Πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων στον Άγιο Βλάσιο και διάθεση πίστωσης.
282/2015Πραγματοποίηση 34ου Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού στον Ελικώνα και διάθεση πίστωσης.
281/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι.
280/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα.
279/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων της 19ης Έκθεσης Γελοιογραφίας στο Λαφύστι.
278/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι.
277/2015«Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : « ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΛΑΠΑΘΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» .
276/2015Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 12524/02-07-2015 Απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων του έργου “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ανθοχωρίου”.
275/2015Παραλαβής της υπ’ αριθμ. 79/2015 Μελέτης με τίτλο “Μελέτη Στατικής Επάρκειας του Φορέα Στήριξης της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου”.
274/2015Έγκριση 3ου ΑΠΕ για την εκτέλεση του έργου “Αποκατάσταση Ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία (πυρκαγιά)στο ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριτικής Ενότητας Ν. Βοιωτίας.
273/2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργού “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας”.
272/2015Λήψη απόφασης για το έργο “Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Οικισμού Ανάληψης Δήμου Λεβαδέων “ ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις.
271/2015Τροποποίηση της 205/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής για τους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Λεβαδέων.
270/2015Λήψη απόφασης παροχής εξουσιοδότησης προς τη Δήμαρχο για την υποβολή αίτησης – προσφοράς και υπογραφής της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-16”.
269/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις δομές του Δ. Λεβαδέων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης “ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-16”.
268/2015Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λεβαδέων για την διεκπεραίωση της διαδικασίας μεταβίβασης ενός επιβατικού οχήματος μάρκας CHEVROLET για την κάλυψη αναγκών και κοινωνικών υπηρεσιών και δράσεων του Δήμου
267/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών με την έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας του
266/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για άσκηση ένδικων μέσων περί αποδοχής ή μη των απορριμμάτων του Δήμου Δελφών στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
265/2015Προσωρινή Τροποποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων λόγω συντήρησης Δημοτικών Οδών
264/2015Έγκριση του Σχεδίου Νέου Κανονισμού Περιπτέρων του Δήμου Λεβαδέων
263/2015Πραγματοποίηση πολιτιστικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων “Τροφώνια 2015” και διάθεση πίστωσης.
262/2015Προγραμματισμός Πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων.
261/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης
260/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης
259/2015Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015 μέχρι 30-06 2015.
258/2015Υποβολή απόψεων και προτάσεων για την αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
257/2015«Χορήγηση παραγωγικής άδειας για λαϊκή αγορά στον κ. MUCOLLARI ANESTI».
256/2015Καθορισμός τρόπου χρήσης των δημοτικών χώρων που διατίθενται ενόψει του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 στα πολιτικά κόμματα ή στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.
255/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας ανοικτού οχήματος 4Χ4 για το έργο: Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Βοιωτίας.
254/2015Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Λεβαδέων με διαπραγμάτευση από το Δ.Σ του Δήμου Λεβαδέων λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού ( απέβη άγονος )
253/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Ασφαλτομίγματος και Ψυχρής Ασφάλτου.
252/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμήθειας Χρωμάτων για Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων.
251/2015Έγκριση Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λεβαδέων (Κ.Ε.Δ.Η.Λ.).
250/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων μνήμης για το Κάψιμο της Δαύλειας.
249/2015Επιστροφή ποσών προνοιακών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
248/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευή Υποδομών Δημοτικών Φωτισμού (πλην Τοπ. Ενότητας Κυριακίου).
247/2015Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.
246/2015Υποβολή πρότασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση απόφασης του οικείου Περιφερειάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 22 §2 του Ν. 4264/2014 περί του τόπου, χρόνου, διαδικασίας κλήρωσης και συγκρότησης 3μελούς Επιτροπής για άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
245/2015Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
244/2015Μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας κ. Δερβέναγα Ευθυμίου.
243/2015Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
242/2015Έγκριση παράτασης για το έργο: ¨Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.
241/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Λαογραφικό Μουσείο Κοινότητας Κυριακίου” .
240/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : ¨Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων¨.
239/2015Αποδοχή ποσού 43.012,50€ των ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
238/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”
237/2015Παραλαβή της μελέτης με τίτλο : ΄Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου”.
236/2015Λήψη απόφασης περι τρόπου Δημοπράτησης του έργου: Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Γεωργίου.
235/2015Συμπλήρωση της 177/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον: “Καθορισμό τέλους χρήσης του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς για το έτος 2015”.
234/2015Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση καμπινών μηχανημάτων ΟΤΕ (ΚΑΦΑΟ) για το έτος 2015.
233/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης.
232/2015Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης.
231/2015Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2015.
230/2015Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης του έργου « Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ Αγίου Γεωργίου , προϋπολογισμού 542.526,21 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23 % )
229/2015Μεταβίβαση Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ/κης Ενότητας Ν. Βοιωτίας στο φορέα Δ/σης ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ (κύριος του έργου).
228/2015Μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου ¨Αθλητικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Λεβαδέων¨ στο Δήμο Λεβαδέων.
227/2015Έγκριση της Έκθεσης Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων, απαιτήσεων, υποχρεώσεων & χρηματικών διαθεσίμων καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. ¨Α.Π.Ο.ΔΗ.Λ.¨
226/2015Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ.
225/2015Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή αυτού στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ.
224/2015Λήψη απόφασης του ΔΣ για τη διεκδίκηση της άρσης της υποχρηματοδότησης που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.
223/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την λειτουργία του Ετήσιου Πρόγραμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕ.ΣΥ.Π.)”με έδρα την πόλη της Λιβαδειάς.
222/2015Έγκριση συμμετοχής του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ στην Κοινωνική Σύμπραξη με συντονιστή τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)”.
193/2015Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 51/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Χουτζούμη Καλλιόπης, Λιάκου Νικολάου, Παφύλα Καλλιόπης στο Ο.Τ. 287 (115) στην πιν.22Ν, σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
191/2015Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 299/2007 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας Νικολέτας Νίκα του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
190/2015Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 124/2011 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες των Μαρίας – Αγγελικής Κρεμμύδα, Μαρία – Καρολίνας Κυριακοπούλου και Κων/νου Κυριακόπουλου, στο Ο.Τ. 370, στη θέση Άγιος Μελέτιος του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
189/2015Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λιβαδειάς για τον χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο, τμήματος της οδού Σπυροπούλου, στα Ο.Τ. 192 & 198 στην πιν. 22Π του σχεδίου πόλεως Λιβαδειάς.
221/2015Έγκριση δαπάνης & διάθεση εγγεγραμμένων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. της πάγιας προκαταβολής του τρέχοντος προϋπολογισμού 2015.
220/2015Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης υπαίθριων χώρων του αστικού ακινήτου περιοχής Κρύας Λιβαδειάς.
219/2015Εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας υπ. Στάσιμου εμπορίου σε μικροπωλητή στην πανήγυρη της Τ.Κ. Αγ. Τριάδας με την ευκαιρία θρησκευτικής εορτής κατά την 1-6-2015.
218/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας σκευών μαγειρικής.
217/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας ποδοκίνητου νιπτήρα και λιποσυλλέκτη.
216/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας παιδικών στρωμάτων.
215/2015Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας πλυντηρίου πιάτων.
214/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Γεωργίου.
213/2015Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν δαπάνες “Πάσχα 2015” του Δήμου Λεβαδέων.
212/2015Προγραμματισμός εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Καλάμι και διάθεση πίστωσης.
211/2015Πραγματοποίηση 19ης Έκθεσης Γελοιογραφίας και διάθεση πίστωσης.
210/2015Προγραμματισμός εκδηλώσεων μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Κυριάκι και διάθεση πίστωσης.
209/2015Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων Αγίου Πνεύματος στην Αγία Τριάδα και διάθεση πίστωσης.
208/2015Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.
207/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση Μονοπατιού και Αποκατάσταση – Στερέωση Τρίχινου Γεφυριού”.
206/2015Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου”.
205/2015Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και επιλογής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Λεβαδέων.
204/2015Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: “Βελτίωση και Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Ελικώνα”.
203/2015Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου: “Συντήρηση οδών – πεζόδρομων και κοινοχρήστων χώρων”.
202/2015Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης της Σύμβασης του έργου: “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος”.
201/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση ΧΥΤΑ Λιβαδειάς”.
200/2015Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση Ενοποίηση Δικτύου Πεζόδρομων (Πεζόδρομος Οδού Καλλιαγκάκη, Οδού Μπουφίδου, Χώρος πρώην ΚΤΕΛ και Πεζοδρόμια Σπυρίδωνος”.
199/2015Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: “Προστασία Υφιστάμενου Αγωγού Καυσίμων”.
198/2015Τρόπος Δημοπράτησης ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 Σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας”.
197/2015Έγκριση φακέλου του έργου με τίτλο “Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Β1 Σταδίου) του ΣΧΟΟΑΠ Δαύλειας”.
196/2015Σύσταση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λεβαδέων και παροχή γνώμης για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας κατά το μέρος που αφορούν στην κοινότητα Κυριακίου στον Δήμο Λεβαδέων
195/2015Έγκριση της ακριβούς θέσης δημιουργίας παιδικής χαράς στην πλατεία Αγ. Νικολάου της Δημοτικής Κοινότητας Κυριακίου.
194/2015Τροποποίηση εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης σήμανσης στην οδό Σπυροπούλου.
188/2015Καθορισμός Δημοτικών Κοινοχρήστων Χώρων προς ενοικίαση για το έτος 2015.
187/2015Κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Ιατρείου του Δήμου Λεβαδέων.
186/2015Ίδρυση Κοινωνικού Ιατρείου στο Δήμο Λεβαδέων.
185/2015Οργάνωση και Λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “Παλιομηλιά” Ελικώνα για το έτος 2015.
184/2015Επαναπροσδιορισμός των ποσών των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.
183/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
182/2015