Συναυλία αλληλεγγύης για το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάς

15 Μαΐου 2017