Συνάντηση Δημάρχου Λεβαδέων,και Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Προσχολικής Αγωγής και Διά Βίου Μάθησης, με ιδρύματα και σχολεία για την διανομή χρηματικών ποσών από τα έσοδα συναυλίας.

11 Ιανουαρίου 2018