Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τον εξοπλισμό των Γραφείων Διοίκησης της ΚΕΔΗΛ

11 Απριλίου 2018