Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Επίπλων και Σκευών για τις ανάγκες των Οικονομικών , Διοικητικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λεβαδέων

5 Δεκεμβρίου 2017