Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Χαλιών για τις ανάγκες εξοπλισμού των διαμερισμάτων που φιλοξενούν τους ωφελούμενους του Προγράμματος “Relocation”

24 Νοεμβρίου 2017