Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικού αναβατορίου πισίνας για το Δημοτικό Κολυμβητήριο.

14 Ιουλίου 2017