Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

19 Μαΐου 2017