Πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας για τη δημιουργία Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

13 Απριλίου 2018