Πραγματοποίηση αυτοψίας στο δημοτικό κτίριο που πρόκειται να εγκατασταθεί το Μουσικό Σχολείο στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου

13 Φεβρουαρίου 2018