Παρουσίαση του βιβλίου «Ο σύντομος χειμώνας της ληστοκρατίας» στο Κυριάκι

10 Οκτωβρίου 2017